Vzdelávanie lekárov: Nové trendy elektronizácie

15. 7. 2019 ǀ Počet slov: 312

OD JANUÁRA TOHTO ROKA ŠKOLÍME LEKÁROV V OBLASTI ELEKTRONIZÁCIE ZDRAVOTNÍCTVA. PREDNÁŠAME O VÝHODÁCH, KTORÉ PRINÁŠAJÚ MODERNÉ TECHNOLÓGIE DO ZDRAVOTNÍCTVA A SNAŽÍME SA MOTIVOVAŤ SKÚSENÝCH LEKÁROV K ICH VYUŽÍVANIU.

Vzdelávanie lekárov: Nové trendy elektronizácie

15. 7. 2019 ǀ Počet slov: 312

OD JANUÁRA TOHTO ROKA ŠKOLÍME LEKÁROV V OBLASTI ELEKTRONIZÁCIE ZDRAVOTNÍCTVA. PREDNÁŠAME O VÝHODÁCH, KTORÉ PRINÁŠAJÚ MODERNÉ TECHNOLÓGIE DO ZDRAVOTNÍCTVA A SNAŽÍME SA MOTIVOVAŤ SKÚSENÝCH LEKÁROV K ICH VYUŽÍVANIU.

Podľa posledných prieskumov 71 % slovenských lekárov prekročilo vek 50 rokov, priemerný vek všetkých lekárov je pritom 56,7 roka. Väčšina lekárov je teda vo veku, kedy začína uvažovať o ukončení praxe, prípadne sa chystá do predčasného dôchodku. Súčasná veková štruktúra všeobecných lekárov by o niekoľko rokov mohla viesť ku kritickému stavu v spoločnosti.

Jedným z faktorov, prečo sa lekári rozhodujú svoju profesiu opustiť, môže byť obava z digitálnych technológií, ktoré prenikajú do všetkých oblastí našich životov. Táto doba si žiada neustále vzdelávanie a adaptovanie sa na nové trendy. Nielen preto sme prišli s projektom jednodňových školení, v rámci ktorých lekárov zoznamujeme s novinkami v oblasti elektronizácie zdravotníctva a ukazujeme, ako prakticky zaobchádzať so systémom eZdravie.

Na projekte spolupracujeme so spoločnosťami MediCom Software a SOFTPROGRES a naším spoločným cieľom je poukázať na to, že elektronizácia neznamená prekážku, ale, naopak, prináša lekárom uľahčenie práce a viac času na osobný kontakt s pacientom.

Vzdelávame lekárov v nasledujúcich témach:

  • Elektronické zdravotníctvo
  • Elektronická komunikácia ambulancie
  • Elektronické prístroje v ambulancii
  • Bezpapierová ambulancia
  • Preventívna zdravotná starostlivosť

Odborná výuka prebieha formou prezentácií, praktických ukážok a individuálnej práce s ambulantným informačným systémom, prepojeným so systémom eZdravie. Naplánovali sme 30 školení v 26 okresoch a radi by sme preškolili 600 lekárov (projekt je zameraný najmä na lekárov nad 50 rokov).

Teraz sme zhruba v polovici – 13 školení je za nami, 355 lekárov preškolených. V období prázdnin a dovoleniek sme sa rozhodli pre prestávku a vo vzdelávaní lekárov budeme pokračovať znova od septembra. Pre viac informácií navštívte elekar.ness.sk.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Ľudské zdroje. Podrobné informácie z tejto oblasti sú prístupné na www.esf.gov.sk a www.minedu.gov.sk.

Podľa posledných prieskumov 71 % slovenských lekárov prekročilo vek 50 rokov, priemerný vek všetkých lekárov je pritom 56,7 roka. Väčšina lekárov je teda vo veku, kedy začína uvažovať o ukončení praxe, prípadne sa chystá do predčasného dôchodku. Súčasná veková štruktúra všeobecných lekárov by o niekoľko rokov mohla viesť ku kritickému stavu v spoločnosti.

Jedným z faktorov, prečo sa lekári rozhodujú svoju profesiu opustiť, môže byť obava z digitálnych technológií, ktoré prenikajú do všetkých oblastí našich životov. Táto doba si žiada neustále vzdelávanie a adaptovanie sa na nové trendy. Nielen preto sme prišli s projektom jednodňových školení, v rámci ktorých lekárov zoznamujeme s novinkami v oblasti elektronizácie zdravotníctva a ukazujeme, ako prakticky zaobchádzať so systémom eZdravie.

Na projekte spolupracujeme so spoločnosťami MediCom Software a SOFTPROGRES a naším spoločným cieľom je poukázať na to, že elektronizácia neznamená prekážku, ale, naopak, prináša lekárom uľahčenie práce a viac času na osobný kontakt s pacientom.

Vzdelávame lekárov v nasledujúcich témach:

  • Elektronické zdravotníctvo
  • Elektronická komunikácia ambulancie
  • Elektronické prístroje v ambulancii
  • Bezpapierová ambulancia
  • Preventívna zdravotná starostlivosť

Odborná výuka prebieha formou prezentácií, praktických ukážok a individuálnej práce s ambulantným informačným systémom, prepojeným so systémom eZdravie. Naplánovali sme 30 školení v 26 okresoch a radi by sme preškolili 600 lekárov (projekt je zameraný najmä na lekárov nad 50 rokov).

Teraz sme zhruba v polovici – 13 školení je za nami, 355 lekárov preškolených. V období prázdnin a dovoleniek sme sa rozhodli pre prestávku a vo vzdelávaní lekárov budeme pokračovať znova od septembra. Pre viac informácií navštívte elekar.ness.sk.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Ľudské zdroje. Podrobné informácie z tejto oblasti sú prístupné na www.esf.gov.sk a www.minedu.gov.sk.

Prečítajte si tiež

Lekári sa obávajú inovácií. Darí sa nám vysvetľovať, že nie je prečo

Chceme napomôcť tomu, aby lekári predčasne neopúšťali ordinácie

Súboje v rámci modernizácie a vysvetliteľná umelá inteligencia

Expertný pohľad na technologické výzvy súčasnosti

Inteligentná mobilita vrátane inovácií v riešení prepojených áut

Inovatívne myslenie je pohonom nových modelov dopravy

Prečítajte si tiež

Lekári sa obávajú inovácií. Darí sa nám vysvetľovať, že nie je prečo

Chceme napomôcť tomu, aby lekári predčasne neopúšťali ordinácie

Súboje v rámci modernizácie a vysvetliteľná umelá inteligencia

Expertný pohľad na technologické výzvy súčasnosti

Inteligentná mobilita vrátane inovácií v riešení prepojených áut

Inovatívne myslenie je pohonom nových modelov dopravy