Vzdelávanie lekárov: Nové trendy elektronizácie

15. 7. 2019 ǀ Počet slov: 312

OD JANUÁRA TOHTO ROKA ŠKOLÍME LEKÁROV V OBLASTI ELEKTRONIZÁCIE ZDRAVOTNÍCTVA. PREDNÁŠAME O VÝHODÁCH, KTORÉ PRINÁŠAJÚ MODERNÉ TECHNOLÓGIE DO ZDRAVOTNÍCTVA A SNAŽÍME SA MOTIVOVAŤ SKÚSENÝCH LEKÁROV K ICH VYUŽÍVANIU.

Vzdelávanie lekárov: Nové trendy elektronizácie

15. 7. 2019 ǀ Počet slov: 312

OD JANUÁRA TOHTO ROKA ŠKOLÍME LEKÁROV V OBLASTI ELEKTRONIZÁCIE ZDRAVOTNÍCTVA. PREDNÁŠAME O VÝHODÁCH, KTORÉ PRINÁŠAJÚ MODERNÉ TECHNOLÓGIE DO ZDRAVOTNÍCTVA A SNAŽÍME SA MOTIVOVAŤ SKÚSENÝCH LEKÁROV K ICH VYUŽÍVANIU.

Podľa posledných prieskumov 71 % slovenských lekárov prekročilo vek 50 rokov, priemerný vek všetkých lekárov je pritom 56,7 roka. Väčšina lekárov je teda vo veku, kedy začína uvažovať o ukončení praxe, prípadne sa chystá do predčasného dôchodku. Súčasná veková štruktúra všeobecných lekárov by o niekoľko rokov mohla viesť ku kritickému stavu v spoločnosti.

Jedným z faktorov, prečo sa lekári rozhodujú svoju profesiu opustiť, môže byť obava z digitálnych technológií, ktoré prenikajú do všetkých oblastí našich životov. Táto doba si žiada neustále vzdelávanie a adaptovanie sa na nové trendy. Nielen preto sme prišli s projektom jednodňových školení, v rámci ktorých lekárov zoznamujeme s novinkami v oblasti elektronizácie zdravotníctva a ukazujeme, ako prakticky zaobchádzať so systémom eZdravie.

Na projekte spolupracujeme so spoločnosťami MediCom Software a SOFTPROGRES a naším spoločným cieľom je poukázať na to, že elektronizácia neznamená prekážku, ale, naopak, prináša lekárom uľahčenie práce a viac času na osobný kontakt s pacientom.

Vzdelávame lekárov v nasledujúcich témach:

  • Elektronické zdravotníctvo
  • Elektronická komunikácia ambulancie
  • Elektronické prístroje v ambulancii
  • Bezpapierová ambulancia
  • Preventívna zdravotná starostlivosť

Odborná výuka prebieha formou prezentácií, praktických ukážok a individuálnej práce s ambulantným informačným systémom, prepojeným so systémom eZdravie. Naplánovali sme 30 školení v 26 okresoch a radi by sme preškolili 600 lekárov (projekt je zameraný najmä na lekárov nad 50 rokov).

Teraz sme zhruba v polovici – 13 školení je za nami, 355 lekárov preškolených. V období prázdnin a dovoleniek sme sa rozhodli pre prestávku a vo vzdelávaní lekárov budeme pokračovať znova od septembra. Pre viac informácií navštívte elekar.ness.sk.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Ľudské zdroje. Podrobné informácie z tejto oblasti sú prístupné na www.esf.gov.sk a www.minedu.gov.sk.

Podľa posledných prieskumov 71 % slovenských lekárov prekročilo vek 50 rokov, priemerný vek všetkých lekárov je pritom 56,7 roka. Väčšina lekárov je teda vo veku, kedy začína uvažovať o ukončení praxe, prípadne sa chystá do predčasného dôchodku. Súčasná veková štruktúra všeobecných lekárov by o niekoľko rokov mohla viesť ku kritickému stavu v spoločnosti.

Jedným z faktorov, prečo sa lekári rozhodujú svoju profesiu opustiť, môže byť obava z digitálnych technológií, ktoré prenikajú do všetkých oblastí našich životov. Táto doba si žiada neustále vzdelávanie a adaptovanie sa na nové trendy. Nielen preto sme prišli s projektom jednodňových školení, v rámci ktorých lekárov zoznamujeme s novinkami v oblasti elektronizácie zdravotníctva a ukazujeme, ako prakticky zaobchádzať so systémom eZdravie.

Na projekte spolupracujeme so spoločnosťami MediCom Software a SOFTPROGRES a naším spoločným cieľom je poukázať na to, že elektronizácia neznamená prekážku, ale, naopak, prináša lekárom uľahčenie práce a viac času na osobný kontakt s pacientom.

Vzdelávame lekárov v nasledujúcich témach:

  • Elektronické zdravotníctvo
  • Elektronická komunikácia ambulancie
  • Elektronické prístroje v ambulancii
  • Bezpapierová ambulancia
  • Preventívna zdravotná starostlivosť

Odborná výuka prebieha formou prezentácií, praktických ukážok a individuálnej práce s ambulantným informačným systémom, prepojeným so systémom eZdravie. Naplánovali sme 30 školení v 26 okresoch a radi by sme preškolili 600 lekárov (projekt je zameraný najmä na lekárov nad 50 rokov).

Teraz sme zhruba v polovici – 13 školení je za nami, 355 lekárov preškolených. V období prázdnin a dovoleniek sme sa rozhodli pre prestávku a vo vzdelávaní lekárov budeme pokračovať znova od septembra. Pre viac informácií navštívte elekar.ness.sk.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Ľudské zdroje. Podrobné informácie z tejto oblasti sú prístupné na www.esf.gov.sk a www.minedu.gov.sk.

Prečítajte si tiež

Prečítajte si tiež