Aj nemocničné nákazy môžeme dostať pod kontrolu

15. 12. 2022 | 10 minút

Aj nemocničné nákazy môžeme dostať pod kontrolu

15. 12. 2022 | 10 minút

Jedna z najväčších výziev ľudstva sú možné nákazy v podobe infekcií, ktoré môžu výrazne ovplyvniť rozvoj ľudstva globálne. V nedávnej minulosti sme absorbovali nechcené poučenie z takejto situácie pod značkou COVID.

Všetci veľmi dobre vieme, aká je rýchlosť šírenia nákaz. V tomto zmysle je rýchlosť identifikácie nákazy rozhodujúca v zabránení jej šírenia. V praxi a v živote ľudí je veľký rozdiel, či reakcia na zistenú nákazu je do 4 hodín alebo do 4 dní.

Odpoveďou pre podporu riešenia aj takýchto situácii je zapojenie informačných technológií s prvkami umelej inteligencie.

Spoločnosť Ness Slovensko ako spoločnosť, ktorá dlhodobo spolupracuje v oblasti zdravotníckych systémov má nasadené a overené v praxi technologické riešenie s názvom AMEBA. Tech-riešenie dokáže zastrešovať mnohé epidemiologické funkcie, ktoré na pozadí prepája umelá inteligencia. AMEBA podporuje interdisciplinárnu spoluprácu medzi epidemiológom, farmakológom a mikrobiológom v prospech pacienta, v prospech nás všetkých.

Rýchlosť prenosu informácii o laboratórnych výsledkoch beží v reálnom čase. V prípade identifikácie predvoleného výskytu infekcie sú automaticky odosielané notifikačné maily na zodpovedné osoby. Spracovávanie prehľadov o spracovaných dávkach výsledkov z mikrobiologického laboratória, či štatistiky znázornené aj formou grafického signalizačného systému sú samozrejmosťou.

Významným prínosom je v rámci systému AMEBA, ucelená funkcionalita identifikácie bakteriálnych nákaz a s tým spojené algoritmy, ktoré zabezpečujú notifikácie podľa mikroorganizmov a navrhujú efektívne antibiotiká aj v prípade rezistentných baktérií. Ide o boj s jednou z najväčších hrozieb súčasnosti – rezistencia na antibiotiká v čase, kedy farmaceutické firmy od roku 2000 nepriniesli žiadne nové antibiotiká. Výskum novej liečby, z dôvodu rýchlej rezistencie na ich antibiotiká, nie je pre nich momentálne dostatočne zaujímavý. Liečenia z titulu rezistencie na antibiotiká sú v priemere 6x drahšie ako liečenie v pôvodnom režime. V niektorých prípadoch však liečenie napriek maximálnej snahe nie je úspešné. Rezistentné baktérie sú ohrozením ľudstva. Rezistencia je veľký strašiak, pretože sa už vyskytli prípady bakteriálnych infekcií, ktoré boli odolné voči všetkým známym antibiotikám. Ak dnes ročne na celom svete zomrie 700 000 ľudí na antimikrobiálnu rezistenciu, v roku 2050 to bude až 10 miliónov ľudí, pričom to nebudú iba pacienti po operáciách, ako dnes, ale ľudia po bežných medicínskych zákrokoch.

Možné prínosy systému AMEBA sa prejavujú v celom reťazci účastníkov liečebného procesu pacient-lekár-laboratórium-lekáreň-nemocnica.
Včasná identifikácia a správna liečba prispieva k zníženiu ľudského trápenia a chaosu z preťaženia ľudí, ktoré nebolo plánované.

Ak sa pozrieme na “prízemné“ priame finančné náklady ( pobyt v nemocnici, opakované vyšetrenia, lieky,..) a náklady na práceneschopnosť, tak tie sa znižujú a konečný výsledok sa prejaví na účtoch zdravotných poisťovní. Podružná efektivita vzniká napr. aj v mikrobiologických laboratóriách vplyvom zníženia priamej komunikácie ohľadne laboratórnych výsledkov. Všetky tieto úspory sú pozitívne, ale nedajú sa porovnať s prínosom zachránených životov.

Na základe výsledkov z praxe sa AMEBA javí ako efektívny nástroj aktívneho dohľadu nad laboratórnymi dátami. Spracúva tok informácii z mikrobiologického laboratória do nemocnice v režime online a poskytuje potrebné výstupy nemocničným epidemiológom, klinickým farmakológom, infektológom, či ďalším lekárom. Jeho hlavný prínos je okamžitá proti epidemická intervencia bezprostredne po exportovaní výsledkov z mikrobiologického laboratória.

V prípade akýchkoľvek otázok o systéme AMEBA neváhajte kontaktovať náš marketing: Martin Adamka, martin.adamka@ness.com

Jedna z najväčších výziev ľudstva sú možné nákazy v podobe infekcií, ktoré môžu výrazne ovplyvniť rozvoj ľudstva globálne. V nedávnej minulosti sme absorbovali nechcené poučenie z takejto situácie pod značkou COVID.

Všetci veľmi dobre vieme, aká je rýchlosť šírenia nákaz. V tomto zmysle je rýchlosť identifikácie nákazy rozhodujúca v zabránení jej šírenia. V praxi a v živote ľudí je veľký rozdiel, či reakcia na zistenú nákazu je do 4 hodín alebo do 4 dní.

Odpoveďou pre podporu riešenia aj takýchto situácii je zapojenie informačných technológií s prvkami umelej inteligencie.

Spoločnosť Ness Slovensko ako spoločnosť, ktorá dlhodobo spolupracuje v oblasti zdravotníckych systémov má nasadené a overené v praxi technologické riešenie s názvom AMEBA. Tech-riešenie dokáže zastrešovať mnohé epidemiologické funkcie, ktoré na pozadí prepája umelá inteligencia. AMEBA podporuje interdisciplinárnu spoluprácu medzi epidemiológom, farmakológom a mikrobiológom v prospech pacienta, v prospech nás všetkých.

Rýchlosť prenosu informácii o laboratórnych výsledkoch beží v reálnom čase. V prípade identifikácie predvoleného výskytu infekcie sú automaticky odosielané notifikačné maily na zodpovedné osoby. Spracovávanie prehľadov o spracovaných dávkach výsledkov z mikrobiologického laboratória, či štatistiky znázornené aj formou grafického signalizačného systému sú samozrejmosťou.

Významným prínosom je v rámci systému AMEBA, ucelená funkcionalita identifikácie bakteriálnych nákaz a s tým spojené algoritmy, ktoré zabezpečujú notifikácie podľa mikroorganizmov a navrhujú efektívne antibiotiká aj v prípade rezistentných baktérií. Ide o boj s jednou z najväčších hrozieb súčasnosti – rezistencia na antibiotiká v čase, kedy farmaceutické firmy od roku 2000 nepriniesli žiadne nové antibiotiká. Výskum novej liečby, z dôvodu rýchlej rezistencie na ich antibiotiká, nie je pre nich momentálne dostatočne zaujímavý. Liečenia z titulu rezistencie na antibiotiká sú v priemere 6x drahšie ako liečenie v pôvodnom režime. V niektorých prípadoch však liečenie napriek maximálnej snahe nie je úspešné. Rezistentné baktérie sú ohrozením ľudstva. Rezistencia je veľký strašiak, pretože sa už vyskytli prípady bakteriálnych infekcií, ktoré boli odolné voči všetkým známym antibiotikám. Ak dnes ročne na celom svete zomrie 700 000 ľudí na antimikrobiálnu rezistenciu, v roku 2050 to bude až 10 miliónov ľudí, pričom to nebudú iba pacienti po operáciách, ako dnes, ale ľudia po bežných medicínskych zákrokoch.

Možné prínosy systému AMEBA sa prejavujú v celom reťazci účastníkov liečebného procesu pacient-lekár-laboratórium-lekáreň-nemocnica.
Včasná identifikácia a správna liečba prispieva k zníženiu ľudského trápenia a chaosu z preťaženia ľudí, ktoré nebolo plánované.

Ak sa pozrieme na “prízemné“ priame finančné náklady ( pobyt v nemocnici, opakované vyšetrenia, lieky,..) a náklady na práceneschopnosť, tak tie sa znižujú a konečný výsledok sa prejaví na účtoch zdravotných poisťovní. Podružná efektivita vzniká napr. aj v mikrobiologických laboratóriách vplyvom zníženia priamej komunikácie ohľadne laboratórnych výsledkov. Všetky tieto úspory sú pozitívne, ale nedajú sa porovnať s prínosom zachránených životov.

Na základe výsledkov z praxe sa AMEBA javí ako efektívny nástroj aktívneho dohľadu nad laboratórnymi dátami. Spracúva tok informácii z mikrobiologického laboratória do nemocnice v režime online a poskytuje potrebné výstupy nemocničným epidemiológom, klinickým farmakológom, infektológom, či ďalším lekárom. Jeho hlavný prínos je okamžitá proti epidemická intervencia bezprostredne po exportovaní výsledkov z mikrobiologického laboratória.

V prípade akýchkoľvek otázok o systéme AMEBA neváhajte kontaktovať náš marketing: Martin Adamka, martin.adamka@ness.com

Prečítajte si tiež

Prečítajte si tiež