ePN-ka predstavuje win-win model pre pacienta i lekára

5. 12. 2022 | 10 minút

AK SA CHCETE DOBRE PRIPRAVIŤ NA SVOJU BUDÚCNOSŤ, MUSÍTE SA NEUSTÁLE UČIŤ NOVÝM ZRUČNOSTIAM, PRETOŽE PRACOVNÝ TRH SA VYVÍJA A GENERUJE NOVÉ POZÍCIE. VEĽKÝ VPLYV NA TENTO PROCES MÁ ŠTVRTÁ PRIEMYSELNÁ REVOLÚCIA, KTORÁ JE V ZNAMENÍ TECHNOLÓGII A VYŽADUJE OD ĽUDÍ NAJMÄ NOVÉ DIGITÁLNE ZRUČNOSTI.

ePN-ka predstavuje win-win model pre pacienta i lekára

5. 12. 2022 | 10 minút

AK SA CHCETE DOBRE PRIPRAVIŤ NA SVOJU BUDÚCNOSŤ, MUSÍTE SA NEUSTÁLE UČIŤ NOVÝM ZRUČNOSTIAM, PRETOŽE PRACOVNÝ TRH SA VYVÍJA A GENERUJE NOVÉ POZÍCIE. VEĽKÝ VPLYV NA TENTO PROCES MÁ ŠTVRTÁ PRIEMYSELNÁ REVOLÚCIA, KTORÁ JE V ZNAMENÍ TECHNOLÓGII A VYŽADUJE OD ĽUDÍ NAJMÄ NOVÉ DIGITÁLNE ZRUČNOSTI. 

Od mesiaca jún môžu lekári využívať novú e-službu a vystavovať ePN pre svojich pacientov. Súčasné dáta hovoria, že doteraz bolo vystavených viac ako 123 785 ePNiek a takmer 1 360 zapojených oprávnených lekárov. Aj tieto čísla sú jasný signál pre dôležitosť zavádzania digitálnych riešení v našom zdravotníctve. Na implementácii tohto technologického riešenia sa podieľala aj spoločnosť Ness Slovensko.

Zrejme každý z nás sa stretol s administratívnou byrokraciou, ktorú obstarávalo vybavovanie dočasnej práceneschopnosti. Do toho plné čakárne chorých pacientov a vy potrebujete iba pečiatku. S týmto je od júna koniec! ePN-ka (tzv. elektronická PN-ka) predstavuje win-win model pre pacienta i lekára. V rámci fungovania novej e-služby ide o prvú službu svojho rozsahu, kde nemusí povinné kroky vykonať občan, ale celý proces zaňho vykonajú úrady. ePN šetrí čas lekárom a pacientom. Okrem toho tento úkon bude generovať menšie náklady a v konečnom dôsledku nám to zlepšuje komfort života.

Ako to funguje v reálnom živote?

Dočasná práceneschopnosť sa bude potvrdzovať vo forme vytvorenia elektronického záznamu v elektronickej zdravotnej knižke pacienta. Lekár zapíše ePN do systému ezdravie niekoľkými klikmi a vôbec nemusí vypisovať päťdielne tlačivo. Cele užívateľské rozhranie je navrhnuté veľmi jednoducho a intuitívne, aby to každý lekár vedel veľmi rýchlo a efektívne sprocesovať. Z informačného systému Národného centra zdravotníckych informácii zašifrované údaje pretečú do Sociálnej poisťovne, kde ich program spracuje a následne bez zdržania pošle k zamestnávateľovi daného pacienta. Zamestnávateľ vidí taktiež elektronicky do pár minút, že konkrétny zamestnanec začína dobu práceneschopnosti. Svoju ePN vidí pacient aj vo svojej elektronickej zdravotnej knižke občana (tzv. EZKO) a taktiež na portáli e-Služieb Sociálnej poisťovne vo svojom elektronickom účte poistenca.

Ness Slovensko ako jeden z kľúčových hráčov na projekte

Na riešení projektu ePN významnou mierou participujeme. Ness Slovensko má dlhoročné skúsenosti s implementáciou moderných technológii do sveta zdravotníctva. Disponuje vlastnou implementačnou a vývojovou eHealth divíziou. „V Ness Slovensko sme veľmi radi, že sa projekt ePN podaril úspešne zrealizovať a víta ho veľké množstvo lekárov. Ako jeden z lídrov digitalizácie zdravotníctva sme presvedčení, že ePN zefektívni kvalitu práce lekárom, čo bude mať aj pozitívny dopad na pacientov. A to je našou úlohou v procese digitalizácie, generovať zmysluplné benefity pre každú stranu,“ hovorí Rudolf Kubička, Business eHealth Consultant Principal v Ness Slovensko.

V týchto dňoch vyhral projekt elektronizácie PN na Slovensku prestížnu cenu ITAPA 2022 v kategórií Najlepší projekt digitalizácie spoločnosti. Za toto krásne ocenenie srdečne ďakujeme!

Od mesiaca jún môžu lekári využívať novú e-službu a vystavovať ePN pre svojich pacientov. Súčasné dáta hovoria, že doteraz bolo vystavených viac ako 123 785 ePNiek a takmer 1 360 zapojených oprávnených lekárov. Aj tieto čísla sú jasný signál pre dôležitosť zavádzania digitálnych riešení v našom zdravotníctve. Na implementácii tohto technologického riešenia sa podieľala aj spoločnosť Ness Slovensko.

Zrejme každý z nás sa stretol s administratívnou byrokraciou, ktorú obstarávalo vybavovanie dočasnej práceneschopnosti. Do toho plné čakárne chorých pacientov a vy potrebujete iba pečiatku. S týmto je od júna koniec! ePN-ka (tzv. elektronická PN-ka) predstavuje win-win model pre pacienta i lekára. V rámci fungovania novej e-služby ide o prvú službu svojho rozsahu, kde nemusí povinné kroky vykonať občan, ale celý proces zaňho vykonajú úrady. ePN šetrí čas lekárom a pacientom. Okrem toho tento úkon bude generovať menšie náklady a v konečnom dôsledku nám to zlepšuje komfort života.

Ako to funguje v reálnom živote?

Dočasná práceneschopnosť sa bude potvrdzovať vo forme vytvorenia elektronického záznamu v elektronickej zdravotnej knižke pacienta. Lekár zapíše ePN do systému ezdravie niekoľkými klikmi a vôbec nemusí vypisovať päťdielne tlačivo. Cele užívateľské rozhranie je navrhnuté veľmi jednoducho a intuitívne, aby to každý lekár vedel veľmi rýchlo a efektívne sprocesovať. Z informačného systému Národného centra zdravotníckych informácii zašifrované údaje pretečú do Sociálnej poisťovne, kde ich program spracuje a následne bez zdržania pošle k zamestnávateľovi daného pacienta. Zamestnávateľ vidí taktiež elektronicky do pár minút, že konkrétny zamestnanec začína dobu práceneschopnosti. Svoju ePN vidí pacient aj vo svojej elektronickej zdravotnej knižke občana (tzv. EZKO) a taktiež na portáli e-Služieb Sociálnej poisťovne vo svojom elektronickom účte poistenca.

Ness Slovensko ako jeden z kľúčových hráčov na projekte

Na riešení projektu ePN významnou mierou participujeme. Ness Slovensko má dlhoročné skúsenosti s implementáciou moderných technológii do sveta zdravotníctva. Disponuje vlastnou implementačnou a vývojovou eHealth divíziou. „V Ness Slovensko sme veľmi radi, že sa projekt ePN podaril úspešne zrealizovať a víta ho veľké množstvo lekárov. Ako jeden z lídrov digitalizácie zdravotníctva sme presvedčení, že ePN zefektívni kvalitu práce lekárom, čo bude mať aj pozitívny dopad na pacientov. A to je našou úlohou v procese digitalizácie, generovať zmysluplné benefity pre každú stranu,“ hovorí Rudolf Kubička, Business eHealth Consultant Principal v Ness Slovensko.

V týchto dňoch vyhral projekt elektronizácie PN na Slovensku prestížnu cenu ITAPA 2022 v kategórií Najlepší projekt digitalizácie spoločnosti. Za toto krásne ocenenie srdečne ďakujeme!

Prečítajte si tiež

Prečítajte si tiež