Všeobecné obchodné podmienky NESS Slovensko a.s. pre nákup tovarov a služieb, verzia 1.4