Všeobecné obchodné podmienky NESS Slovensko a.s. pre dodávku tovarov a služieb, verzia 1.3