Školenie elektronizácie zdravotníctva

 

Cieľom projektu je jednoduchou a názornou formou motivovať skúsených lekárov (nad 50 rokov), že nové trendy elektronizácie nemusia znamenať prekážku, s ktorou sa nevedia vyrovnať, ani dodatočnú administratívu, ale naopak predstavujú uľahčenie práce a môžu poskytnúť väčší časový priestor na osobný kontakt s pacientom. Odbúraním fóbie z elektronizácie sa zvýšia šance lekárov pre zotrvania v pracovnom pomere na ambulanciách. Nemusia predčasne opúšťať svoje ordinácie, môže sa predĺžiť ich záujem poskytovať neoceniteľné služby a tiež môžu pomáhať napríklad absolventom rezidentských programov po ukončení ich vzdelávania.

Všetky zverejnené materiály a dokumenty nájdete na webe projektu elekar.ness.sk.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.