Zásady ochrany osobných údajov

Spoločnosť NESS Slovensko, a.s. považuje ochranu a dôvernosť vašich údajov za veľmi dôležitú. Vaše osobné údaje spracovávame a využívame v súlade s ustanoveniami slovenských právnych predpisov (zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov), tak aj európskou legislatívou (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679).

Prevádzkovateľ osobných údajov

Prevádzkovateľom osobných údajov v zmysle národnej a európskej legislatívy je:

NESS Slovensko, a.s.
Galvaniho 15C
821 04 Bratislava 2
IČ: 00603783 DIČ: 2020486732

Pracovníkom zaisťujúcim ochranu dát skupiny spoločností NESS (DPO) je Ing. Jiří Rezler (sk-dpo@ness.com).

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom spracovania a ochrany vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať e-mailom na adrese: sk-dpo@ness.com.

Účely, právne tituly a doba spracovania osobných údajov

Najväčšia časť osobných údajov, ktoré spracovávame o našich zákazníkoch, dodávateľoch a iných obchodných stranách, vedieme v súvislosti s ponukou a poskytovaním našich služieb (Poradenstvo v oblasti informačných technológií). V drvivej väčšine prípadov sa jedná o základné kontaktné údaje typu meno, priezvisko, telefón a email. Bez týchto údajov s Vami logicky nemôžeme komunikovať a teda zabezpečiť plnenie našich služieb, ktoré plynie z riadne uzavretej zmluvy.

V prípade, že ste nám udelil (a) dobrovoľne súhlas so zasielaním obchodných oznámení, spracovávame vaše osobné údaje na marketingové účely spoločnosti NESS Slovensko, a.s. tj. hlavne za účelom ponuky produktov, služieb spoločnosti, zasielania informácií o organizovaných akciách, a pod. Pre tieto účely spracovávame nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko, e-mailová adresa.

Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť buď v rámci obchodného oznámenia alebo zaslaním e-mailu s žiadosťou o odhlásenie na sk-dpo@ness.com.

Všetky vyššie spomenuté osobné údaje, ktoré vznikajú z iniciatívy našej vzájomnej komunikácie a interakcie, sú riadené interným systémom ochrany osobných údajov podľa platnej legislatívy. V maximálnej miere teda riadime prístup k osobným údajom, technické opatrenia na ich zabezpečenie a dobu ich existencie.

Prenos osobných údajov

Všetky osobné údaje získané od zákazníkov a tretích strán využívame výhradne pre vnútornú potrebu spoločnosti, chránime pred zneužitím a neposkytujeme tretím stranám bez predchádzajúceho upozornenia alebo súhlasu.

Výnimku predstavujú spoločnosti, ktoré patria do skupiny spoločností vlastnené spoločnosťou Ness Europe Technologies B.V. (NESS Czech s.r.o., Ness Romania S.RL. a Ness Technologies Inc.), externé spoločnosti, ktoré pre nás zaisťujú podporné služby a orgány štátnej moci. Týmto entitám vaše osobné údaje poskytnúť môžeme či musíme v minimálnom rozsahu príkladov pri:

  • vyšetrovaní nezákonného využívania našich služieb alebo pre potreby súdneho konania, sa údaje môžu poskytnúť orgánom pre vyšetrovanie trestnej činnosti.
  • správe našich informačných systémov a aplikácií.

U všetkých týchto poskytovateľov služieb zmluvne požadujeme (mimo orgány verejnej správy), aby spracovávali vaše osobné údaje v súlade s podmienkami ochrany osobných údajov a platnou legislatívou.

Doba, po ktorú vaše osobné údaje spracovávame

Osobné údaje zákazníkov a tretích strán spracovávame a uchovávame po dobu nevyhnutne nutnú na zabezpečenie všetkých práv a povinností plynúcich zo zmluvy, a ďalej po dobu, po ktorú sme povinní údaje uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

Vaše osobné údaje na základe dobrovoľného súhlasu za účelom poslania obchodných oznámení spracovávame do odvolania Vášho súhlasu.

Vaše práva

Vaším prirodzeným právom je dostať informácie o vašich dátach, ktoré o vás spracovávame. Rovnako tak máte právo na opravu alebo zablokovanie nesprávnych či neaktuálnych údajov, právo na obmedzenie spracovania a právo namietať proti spracovaniu. V určitých prípadoch vám patrí právo na vymazanie. Ďalej sme povinní vaše osobné údaje na vaše požiadanie preniesť na vami zvoleného prevádzkovateľa / sprostredkovateľa osobných údajov.

Ak ste nám dali súhlas so spracovaním vašich osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení či oslovenie s potenciálne pracovnou ponukou, potom máte možnosť tento súhlas kedykoľvek odvolať. Stačí nás kontaktovať na sk-dpo@ness.com.

Tento kontakt využite aj v prípadoch ak sa budete chcieť opýtať na čokoľvek, čo sa týka nášho spracovania osobných údajov.

Ak ste presvedčení, že s vašimi dátami nezaobchádzame adekvátne a podľa zákonných noriem, máte možnosť podať sťažnosť u dozorného úradu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov.

Cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom zariadení (počítač, mobilné zariadenie alebo inom prístroji umožňujúci prístup k internetu) pomocou ktorého používate naše webové stránky, a ak je po opustení našich stránok nevymažete, sú opäť využívané počas vašich ďalších návštev. Cookies používame k zlepšeniu funkčnosti našich stránok a zjednodušenie vašej ďalšej návštevy, najmä pre tieto činnosti:

  • uloženie predvolieb a nastavenia, ktoré umožňujú, aby naše webové stránky fungovali správne,
  • prihlásenie a overovania. Ak sa nechcete stále prihlasovať a odhlasovať, vďaka cookies nemusíte,
  • zabezpečenia. Cookies používame na odhaľovanie podvodov a zneužitia našich webových stránok,
  • analýzy. Pomocou cookies zhromažďujeme dáta pre naše analytické nástroje,
  • marketing. Cookies využívame pre vyhodnotenie našich marketingových kampaní alebo pre oslovenie zákazníkov,
  • sociálne siete. Niektorý obsah z našich stránok môžete zdieľať s vašimi priateľmi.

Napriek vyššie uvedenému na základe súborov cookies vás nie sme schopní identifikovať na úroveň konkrétnej fyzickej osoby.

Ako odmietnuť používanie súborov cookies?

Cookies z vášho počítača alebo z iného zariadenia môžete ľahko vymazať pomocou vášho prehliadača. Návod, ako zaobchádzať so súbormi cookies a ako ich odstrániť, nájdete v ponuke “Pomoc” vášho prehliadača. V takom prípade je ale možné, že sa vám niektoré časti našich stránok nebudú zobrazovať správne, ich prezeranie pre vás bude zložitejšie a nebude sa vám zobrazovať ponuka výrobkov zodpovedajúcich práve vašim potrebám.

Ak budete používať naše stránky bez zmeny nastavenia, budeme to považovať za súhlas s používaním cookies na našich stránkach.

Analytické nástroje Webu

Štatistické dáta
Ak využívate naše webové stránky, zhromažďujeme štatistické údaje o vašej aktivite, ktoré ďalej využívame k zlepšeniu našich služieb.

Google Analytics
Služba, ktorá umožňuje analýzu nášho e-shopu. Je od spoločnosti Google Inc. (“Google”). Informácie vygenerované pri využívaní nášho webu sú prenášané na servery spoločnosti Google, kde sú následne uložené. Spoločnosť Google tieto informácie využíva na analýzu užívateľského správania na našom webe a túto analýzu nám následne poskytuje.

Sklik, Adwords
Tieto služby sú marketingové nástroje, ktoré nám umožňujú ponúkať naše služby novým alebo existujúcim zákazníkom. Poskytujú ich spoločnosti Google alebo Zoznam. Aby služby fungovali správne, využívajú cookies.