How to reach us

Head office

Fakturačná adresa

NESS Slovensko a.s.
Galvaniho 15/C
821 04 Bratislava

IČO: 00 603 783
IČ DPH: SK2020486732

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č. 89/B

Contact us


  Contact us


   Head office

   Fakturačná adresa

   NESS Slovensko a.s.
   Galvaniho 15/C
   821 04 Bratislava

   IČO: 00 603 783
   IČ DPH: SK2020486732

   Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č. 89/B