How to reach us

Head office

Fakturačná adresa

NESS Slovensko a.s.
Galvaniho 15/C
821 04 Bratislava

IČO: 00 603 783
IČ DPH: SK2020486732

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č. 89/B

Contact us


Contact us


Head office

Fakturačná adresa

NESS Slovensko a.s.
Galvaniho 15/C
821 04 Bratislava

IČO: 00 603 783
IČ DPH: SK2020486732

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č. 89/B