Reskilling je kľúčom k úspechu pre vašu kariéru

2. 3. 2022 | 10 minút

AK SA CHCETE DOBRE PRIPRAVIŤ NA SVOJU BUDÚCNOSŤ, MUSÍTE SA NEUSTÁLE UČIŤ NOVÝM ZRUČNOSTIAM, PRETOŽE PRACOVNÝ TRH SA VYVÍJA A GENERUJE NOVÉ POZÍCIE. VEĽKÝ VPLYV NA TENTO PROCES MÁ ŠTVRTÁ PRIEMYSELNÁ REVOLÚCIA, KTORÁ JE V ZNAMENÍ TECHNOLÓGII A VYŽADUJE OD ĽUDÍ NAJMÄ NOVÉ DIGITÁLNE ZRUČNOSTI.

Reskilling je kľúčom k úspechu pre vašu kariéru

2. 3. 2022 | 10 minút

AK SA CHCETE DOBRE PRIPRAVIŤ NA SVOJU BUDÚCNOSŤ, MUSÍTE SA NEUSTÁLE UČIŤ NOVÝM ZRUČNOSTIAM, PRETOŽE PRACOVNÝ TRH SA VYVÍJA A GENERUJE NOVÉ POZÍCIE. VEĽKÝ VPLYV NA TENTO PROCES MÁ ŠTVRTÁ PRIEMYSELNÁ REVOLÚCIA, KTORÁ JE V ZNAMENÍ TECHNOLÓGII A VYŽADUJE OD ĽUDÍ NAJMÄ NOVÉ DIGITÁLNE ZRUČNOSTI. 

Aby ste sa presvedčili o budúcnosti a neustálom rozvoji svojej kariéry, potrebujete získať v súčasnej dobe najmä digitálne technické zručnosti. Vo vašom živote musí nastať proces reskillingu (tzv. rekvalifikácie svojich zručností). Globálna pandémia ukázala obrovskú dôležitosť digitálneho sveta, ktorý sa mení rýchlosťou blesku. Nemôžete očakávať, že váš život a práca zostanú statické. Ak chcete prežiť a profesne rásť, je nevyhnutné predvídať budúce zmeny a naučiť sa, ako sa prispôsobiť novým podmienkam na pracovnom trhu.

V tejto chvíli je zrejmé, že digitálne technológie budú jedným z dominantných trendov v najbližšej budúcnosti. Ak chcete zabezpečiť dlhovekosť svojej kariéry, musíte túto realitu prijať a podniknúť kroky, aby ste zaistili, že získate potrebné zručnosti a udržali krok s rýchlo sa rozvíjajúcim digitálnym online svetom.

Existuje naliehavá globálna priepasť v digitálnych zručnostiach a Slovensko nie je výnimkou. Keďže spoločnosti na celom svete rýchlo prechádzajú na digitálne modely, dopyt po zamestnancoch s potrebnými digitálnymi zručnosťami prudko stúpol. „Je to vážny a dlhodobý problém na Slovensku, ak celý IT segment hľadá dennodenne nových digitálne zdatných ľudí na pracovnom trhu a oni tam nie sú. Minimálne nie v takom počte, akí potrebujeme. Veľmi to ovplyvňuje aj rast spoločností, pretože s novými projektami potrebujete aj nových kvalitných zamestnancov. Preto reskilling vnímane ako užitočný vzdelávací proces, ktorý umožňuje nám rekvalifikovať zamestnancov na danú technológiu, ktorá bude v kurze nasledujúce obdobie,“ hovorí Pavol Sokol, CEO v Ness Slovensko.

Vďaka reskillingu a využitím potenciálu súčasných zamestnancov môžu podniky urýchliť pokrok smerom k rozvoju digitálnych zručností a potrebe viac inovovať. Digitálny svet nie je nepreniknuteľná pevnosť, do ktorej sa nemôžete dostať. Toto odvetvie sa rapídne mení a v súčasnej dobe už existujú spôsoby, ako získať nové digitálne zručnosti a osvojiť si ich.

Ktorá digitálna platforma bude in?

Keďže sa nám v digitálnom svete hromadia dáta, práca s nimi si bude vyžadovať veľký um, analytické myslenie a schopnosť pracovať s nástrojmi, ktoré budú vedieť tieto dáta efektívne vyhodnocovať. Budúcou trendy digitálnou platformou je Salesforce, ktorý poskytuje služby riadenia vzťahov so zákazníkmi, podnikové aplikácie zamerané na služby zákazníkom, automatizáciu marketingu, rôzne analýzy a aplikácie, ktoré dokážu vo veľmi krátkom čase zefektívniť váš biznis proces smerom k zákazníkovi.

Platforma Salesforce je stále pomerne veľkou neznámou na slovenskom trhu. Cez svoj bezplatný online vzdelávací program Trailhead pomáha viac ako 3,9 miliónom ľudí po svete naučiť sa nové digitálne zručnosti pre budúcnosť práce. „Aj my v Ness Slovensko robíme reskilling niektorých špecialistov na digitálnu platformu Salesforce, pretože ju ponúkame a implementujeme už mnohým zákazníkom. Momentálne je nemožné zohnať Salesforce konzultantov na našom trhu, preto využívame práve reskilling. Veríme, že záujem o Salesforce platformu bude narastať, pretože je to jedna z najpoužívanejších cloudových technológií na trhu. Kto sa chce naučiť niečo nové a zdokonaliť svoje zručnosti, radi ich u nás privítame a vysvetlíme Salesforce platformu“, doplnil Pavol Sokol, CEO v Ness Slovensko.

Aby ste sa presvedčili o budúcnosti a neustálom rozvoji svojej kariéry, potrebujete získať v súčasnej dobe najmä digitálne technické zručnosti. Vo vašom živote musí nastať proces reskillingu (tzv. rekvalifikácie svojich zručností). Globálna pandémia ukázala obrovskú dôležitosť digitálneho sveta, ktorý sa mení rýchlosťou blesku. Nemôžete očakávať, že váš život a práca zostanú statické. Ak chcete prežiť a profesne rásť, je nevyhnutné predvídať budúce zmeny a naučiť sa, ako sa prispôsobiť novým podmienkam na pracovnom trhu.

V tejto chvíli je zrejmé, že digitálne technológie budú jedným z dominantných trendov v najbližšej budúcnosti. Ak chcete zabezpečiť dlhovekosť svojej kariéry, musíte túto realitu prijať a podniknúť kroky, aby ste zaistili, že získate potrebné zručnosti a udržali krok s rýchlo sa rozvíjajúcim digitálnym online svetom.

Existuje naliehavá globálna priepasť v digitálnych zručnostiach a Slovensko nie je výnimkou. Keďže spoločnosti na celom svete rýchlo prechádzajú na digitálne modely, dopyt po zamestnancoch s potrebnými digitálnymi zručnosťami prudko stúpol. „Je to vážny a dlhodobý problém na Slovensku, ak celý IT segment hľadá dennodenne nových digitálne zdatných ľudí na pracovnom trhu a oni tam nie sú. Minimálne nie v takom počte, akí potrebujeme. Veľmi to ovplyvňuje aj rast spoločností, pretože s novými projektami potrebujete aj nových kvalitných zamestnancov. Preto reskilling vnímane ako užitočný vzdelávací proces, ktorý umožňuje nám rekvalifikovať zamestnancov na danú technológiu, ktorá bude v kurze nasledujúce obdobie,“ hovorí Pavol Sokol, CEO v Ness Slovensko.

Vďaka reskillingu a využitím potenciálu súčasných zamestnancov môžu podniky urýchliť pokrok smerom k rozvoju digitálnych zručností a potrebe viac inovovať. Digitálny svet nie je nepreniknuteľná pevnosť, do ktorej sa nemôžete dostať. Toto odvetvie sa rapídne mení a v súčasnej dobe už existujú spôsoby, ako získať nové digitálne zručnosti a osvojiť si ich.

Ktorá digitálna platforma bude in?

Keďže sa nám v digitálnom svete hromadia dáta, práca s nimi si bude vyžadovať veľký um, analytické myslenie a schopnosť pracovať s nástrojmi, ktoré budú vedieť tieto dáta efektívne vyhodnocovať. Budúcou trendy digitálnou platformou je Salesforce, ktorý poskytuje služby riadenia vzťahov so zákazníkmi, podnikové aplikácie zamerané na služby zákazníkom, automatizáciu marketingu, rôzne analýzy a aplikácie, ktoré dokážu vo veľmi krátkom čase zefektívniť váš biznis proces smerom k zákazníkovi.

Platforma Salesforce je stále pomerne veľkou neznámou na slovenskom trhu. Cez svoj bezplatný online vzdelávací program Trailhead pomáha viac ako 3,9 miliónom ľudí po svete naučiť sa nové digitálne zručnosti pre budúcnosť práce. „Aj my v Ness Slovensko robíme reskilling niektorých špecialistov na digitálnu platformu Salesforce, pretože ju ponúkame a implementujeme už mnohým zákazníkom. Momentálne je nemožné zohnať Salesforce konzultantov na našom trhu, preto využívame práve reskilling. Veríme, že záujem o Salesforce platformu bude narastať, pretože je to jedna z najpoužívanejších cloudových technológií na trhu. Kto sa chce naučiť niečo nové a zdokonaliť svoje zručnosti, radi ich u nás privítame a vysvetlíme Salesforce platformu“, doplnil Pavol Sokol, CEO v Ness Slovensko.

Prečítajte si tiež

Prečítajte si tiež