Sme certifikovaným partnerom pre oblasť Cyber Security

18. 4. 2019 ǀ Počet slov: 222

MNOHO ROKOV SPOLUPRACUJEME S TECHNOLOGICKÝM GIGANTOM IBM A NAŠE PARTNERSTVO SA SNAŽÍME NEUSTÁLE ROZVÍJAŤ. AKTUÁLNE SME ZÍSKALI CERTIFIKÁCIU PRE BEZPEČNOSTNÚ PLATFORMU IBM QRADAR SIEM ZÚROČILI SME TAK NIELEN VYNIKAJÚCU ZNALOSŤ IBM PRODUKTOV, ALE AJ ZNAČNÉ PRAKTICKÉ SKÚSENOSTI ZÍSKANÉ IMPLEMENTÁCIOU PROJEKTOV POSTAVENÝCH NA TÝCHTO OVERENÝCH TECHNOLÓGIÁCH.

Sme certifikovaným partnerom pre oblasť Cyber Security

18. 4. 2019 ǀ Počet slov: 222

MNOHO ROKOV SPOLUPRACUJEME S TECHNOLOGICKÝM GIGANTOM IBM A NAŠE PARTNERSTVO SA SNAŽÍME NEUSTÁLE ROZVÍJAŤ. AKTUÁLNE SME ZÍSKALI CERTIFIKÁCIU PRE BEZPEČNOSTNÚ PLATFORMU IBM QRADAR SIEM ZÚROČILI SME TAK NIELEN VYNIKAJÚCU ZNALOSŤ IBM PRODUKTOV, ALE AJ ZNAČNÉ PRAKTICKÉ SKÚSENOSTI ZÍSKANÉ IMPLEMENTÁCIOU PROJEKTOV POSTAVENÝCH NA TÝCHTO OVERENÝCH TECHNOLÓGIÁCH.

N aši kolegovia prešli náročnou certifikačnou skúškou v rámci Professional Certification Program IBM a teraz môžeme s radosťou oznámiť, že v tíme máme certifikovaných špecialistov na nástroj pre bezpečnostný monitoring a security intelligence – IBM QRadar SIEM.

Naša spoločnosť zároveň získala oprávnenie toto bezpečnostné riešenie dodávať, implementovať a vykonávať jeho technickú podporu. K doterajším kompetenciám, v ktorých pôsobíme, sme tak mohli pridať ďalšie vedomosti a schopnosti týkajúce sa bezpečnostného dohľadu.

Platforma IBM QRadar SIEM (Security Information and Event Management) kombinuje procesy hĺbkovej analýzy a prísun údajov zo stoviek rôznych zdrojov v reálnom čase (koncové stanice, firewally, IPS, servery, komunikačné protokoly), a firmám poskytuje účinnú ochranu pred čoraz sofistikovanejšími a komplexnejšími bezpečnostnými hrozbami a útokmi za pomocou jediného bezpečnostného riešenia.

Zozbierané informácie je platforma schopná roztriediť a neobvyklé aktivity nahlásiť vrátane ohodnotenia ich závažnosti. Bezpečnostní pracovníci sa tak môžu zamerať iba na zoznam tých podozrivých s vysokou pravdepodobnosťou incidentov. Riešenie pomáha napĺňať požiadavky mnohých noriem (napr. ISO) a zákonov, a je predovšetkým využiteľné pre firmy, ktoré potrebujú chrániť akékoľvek citlivé údaje.

N aši kolegovia prešli náročnou certifikačnou skúškou v rámci Professional Certification Program IBM a teraz môžeme s radosťou oznámiť, že v tíme máme certifikovaných špecialistov na nástroj pre bezpečnostný monitoring a security intelligence – IBM QRadar SIEM.

Naša spoločnosť zároveň získala oprávnenie toto bezpečnostné riešenie dodávať, implementovať a vykonávať jeho technickú podporu. K doterajším kompetenciám, v ktorých pôsobíme, sme tak mohli pridať ďalšie vedomosti a schopnosti týkajúce sa bezpečnostného dohľadu.

Platforma IBM QRadar SIEM (Security Information and Event Management) kombinuje procesy hĺbkovej analýzy a prísun údajov zo stoviek rôznych zdrojov v reálnom čase (koncové stanice, firewally, IPS, servery, komunikačné protokoly), a firmám poskytuje účinnú ochranu pred čoraz sofistikovanejšími a komplexnejšími bezpečnostnými hrozbami a útokmi za pomocou jediného bezpečnostného riešenia.

Zozbierané informácie je platforma schopná roztriediť a neobvyklé aktivity nahlásiť vrátane ohodnotenia ich závažnosti. Bezpečnostní pracovníci sa tak môžu zamerať iba na zoznam tých podozrivých s vysokou pravdepodobnosťou incidentov. Riešenie pomáha napĺňať požiadavky mnohých noriem (napr. ISO) a zákonov, a je predovšetkým využiteľné pre firmy, ktoré potrebujú chrániť akékoľvek citlivé údaje.

Prečítajte si tiež

Hlavná myšlienka zo SAP NOW Week 2018

Načrtli sme, aký konkrétny potenciál vidíme pri výrobných podnikoch.

Konferencia SAP NOW Week 2018 | Pozvánka

Hlavným partnerom akcie zameranej na trendy v digitálnej transformácii a novinky zo sveta SAP.

Nekončiaca transformácia je príležitosť

Interview s Petrom Mýtinom o tom, ako sa musia meniť firmy, ktoré chcú uspieť.

Prečítajte si tiež

Hlavná myšlienka zo SAP NOW Week 2018

Načrtli sme, aký konkrétny potenciál vidíme pri výrobných podnikoch.

Konferencia SAP NOW Week 2018 | Pozvánka

Hlavným partnerom akcie zameranej na trendy v digitálnej transformácii a novinky zo sveta SAP.

Nekončiaca transformácia je príležitosť

Interview s Petrom Mýtinom o tom, ako sa musia meniť firmy, ktoré chcú uspieť.