Nekončiaca transformácia je príležitosť

25. 6. 2018 ǀ Počet slov: 1090

INTERVIEW S PETROM MÝTINOM Z NESS DIGITAL ENGINEERING O TOM, AKO SA MUSIA MENIŤ FIRMY, KTORÉ CHCÚ USPIEŤ

Nekončiaca transformácia je príležitosť

25. 6. 2018 ǀ Počet slov: 1090

INTERVIEW S PETROM MÝTINOM Z NESS DIGITAL ENGINEERING O TOM, AKO SA MUSIA MENIŤ FIRMY, KTORÉ CHCÚ USPIEŤ

Digitalizácia, ktorá prebiehala v druhej polovici minulého storočia, bola pomerne jasná. Z hodiniek zmizli ručičky, ozubené kolieska a pribudli batérie. Keď sa začali digitalizovať filmy, azda každý chápal, že filmový materiál nie je večný a ukladanie dát na pamäťové médiá je skvelou cestou, ako ich uchovať a pracovať s nimi. „Dnes prebieha digitalizácia oveľa zásadnejšia. Denne počúvame o digitálnej revolúcii, a pritom len málokto vie, kde a ako sa vlastne odohráva,“ hovorí v rozhovore Peter Mýtina, šéf Ness Digital Engineering pre ČR & SR.

› Súhlasíte s prirovnaním digitalizácie k ďalšej priemyselnej revolúcii?

Je nepochybné, že technológie prinášajú zásadné zmeny do života firiem aj celej spoločnosti. Mení celé priemyselné odvetvie aj život každého z nás. Nedávno som čítal o celosvetovej finančnej skupine, ktorá sama seba označuje ako „technologickú firmu podnikajúcu v odvetví finančných služieb“. To je veľmi výstižné! A neplatí to len pre banky či poisťovne. Slovo revolúcia však vnímam ako dramatickú a jednorazovú zmenu. Technologické inovácie prinášajú síce revolučné zmeny, ale skôr by som to označil za nekončiacu sa digitálnu transformáciu.

› A aký je teda jej konkrétny obsah?

To je veľmi obsiahla téma, ktorá sa naviac líši pre každé odvetvie aj konkrétnu firmu. Pre nás je zásadné pochopiť situáciu zákazníka v kontexte jeho odboru, stratégie a individuálnej potreby. Až potom mu navrhujeme zodpovedajúce riešenie. Ponúkať mu technologické inovácie len preto, že sú práve trendy a všetci o nich hovoria, je nezmysel.

Môžeme si tento komplexný a individuálny prístup dovoliť, pretože máme nielen odborníkov so znalosťou tých inovatívnych technológií, ale aj roky skúseností so systémami aj biznisom našich zákazníkov. V súvislosti s digitálnou transformáciou sa predovšetkým hovorí o nových technológiách orientovaných na zákazníkov, o nových produktoch a službách generujúcich ďalšie zdroje príjmu a o využití dát a dátových analýz pre rozhodovanie. To je správne a logické. Aj my s našimi zákazníkmi budujeme nové portály a samoobslužné zóny, zjednocujeme a modernizujeme ich obchodné kanály a zákaznícke platformy. Ale je potrebné vidieť ďalej.

V oblasti digitalizácie produktov a služieb mi pripadá úžasný a ikonický príbeh nášho zákazníka, ktorý vyrába veľmi komplexné strojárske celky. V nich postupne pridával senzory, elektroniku, regulačné a autonómne riadiace systémy. Potom však prišiel naozaj transformačný nápad predávať nielen strojárske zariadenia, ale úplne nový koncept „machine as a service“.

POTOM VŠAK PRIŠIEL NAOZAJ TRANSFORMAČNÝ NÁPAD PREDÁVAŤ NIELEN STROJÁRSKE ZARIADENIA, ALE ÚPLNE NOVÝ KONCEPT „MACHINE AS A SERVICE“.

Spoločne sme vyvinuli a rozširujeme platformu, ktorá v reálnom čase zhromažďuje všetky dáta z riadiacich systémov, všetko sleduje, analyzuje, porovnáva so stovkami podobných zariadení. Nad touto platformou potom vytvárame celý rad aplikácií, ktoré poskytujú neoceniteľné a predtým nemysliteľné informácie a služby v oblasti zlepšenia plánovania, riadenia a optimalizácie prevádzky celého zariadenia, dátových analýz, prediktívnej údržby. A tu už nejde len o použité technológie, ale predovšetkým a celkom novú konkurenčnú výhodu i nový zdroj príjmov z týchto služieb, o nový obchodný model.

Orientácia na zákazníkov, digitalizácia produktov a služieb, to je skrátka len špička ľadovca. Je to iba povrchová, ale prioritná časť transformácie – front-end časti biznisu. Ani najlepšia zákaznícka aplikácia, nová služba či produkt nevyužijú svoj skutočný potenciál, pokiaľ ich firma nedokáže patrične spracovať vo svojej internej organizácii a informačných systémoch, tzv. back-end.

Uvedomuje si to stále viac našich zákazníkov a potvrdzujú to aj popredné analytické firmy. Spoločnosť Gartner prišla s viacrýchlostným modemom IT, ktorý upozorňuje na konflikt medzi agilitou moderných front-back aplikácií a stabilitou robustných interných informačných systémov. Tie zo svojej podstaty aj vďaka technickej zastaranosti nie je možné dostatočne rýchlo prispôsobovať novým zmenám.

› Znamená to, že sa firmy tých starších technológií budú musieť zbavovať?

Všetky dnes používané technológie majú svoje miesto. Naši zákazníci investovali obrovské prostriedky a úsilie do svojich základných systémov. Tie sú síce menej flexibilné, ale bez ich stability a spoľahlivosti by veľké spoločnosti nemohli fungovať. Ich výmena je obvykle drahý, riskantný a niekoľkoročný proces. A ani takto modernizovaný systém nebude naozaj agilný, pretože bude opäť robustný a spoľahlivý, aby vyhovoval bezpečnostným a regulačným požiadavkám.

› Ako teda chcete riešiť túto dilemu?

Neexistuje jedna odpoveď. Tie naozaj zastarané a nerentabilné sa musia vymeniť. Významné zvýšenie flexibility a rýchlosti zmien je možné dosiahnuť zlepšením inžinierskych procesov podpory a rozvoja týchto platforiem, automatizáciou testovania či nasadzovaním zmien do prevádzky. Máme niekoľko celosvetových aj lokálnych kompetenčných centier, ktoré sa týmto témam intenzívne venujú.

Zásadnou odpoveďou je však komplexný, holistický prístup. Využiť tieto platformy pre ich stabilitu, robustnosť a bezpečnosť. Tam, kde to je možné, tak ich zjednodušiť, prípadne z nich preniesť funkcie, ktoré podliehajú častým zmenám, do procesnej integračnej vrstvy. Preto chceme byť strategickým „end-to-end“ partnerom, ktorý firmám pomôže prepojiť svet technologických inovácií a rýchlo sa meniacich požiadaviek so stále nutným a potrebným svetom stabilných a spoľahlivých interných systémov.

› Vo vašich riešeniach a službách je zrejmý dôraz aj na zamestnancov. Je dôvodom nedostatok kvalifikovaných síl v ČR?

Nie je to jediný dôvod. Zamestnanci tiež chcú mať zážitok zo svojej práce, využiť možnosti technologických inovácií a tešiť sa, že ich práca bude efektívna a príjemná. To sa potom pozitívne premietne aj vo vzťahu k ich zákazníkom. Motivovaní, efektívni zamestnanci a digitalizované interné procesy sú rovnako dôležitou súčasťou digitálnej transformácie ako orientácia na zákazníka… Ale o tom sme už hovorili. A potvrdzuje to aj prieskum analytickej spoločnosti Forrester, ktorá predpovedá významný presun investícií z digitalizácie zákazníckych technológií do digitalizácie vnútorných procesov a systémov.

› Stále spomínate procesy. Čo teda odporúčate firmám, ktoré brzdia?

Spoločnosti skrátka fungujú prostredníctvom procesov. Ich flexibilita je pre digitálnu transformáciu kľúčová. Hlavne pokiaľ majú pružne reagovať na meniacu sa trhovú situáciu, požiadavky zákazníkov či nové technologické možnosti. Zatiaľ čo pri stabilných procesoch sa nové technologické možnosti využívajú v ich automatizácii a robotizácii, k agilným procesom je potrebné pristupovať inak.

My staviame našu ponuku na novej generácii agilných procesných platforiem, ako je napríklad ServiceNow, ktoré umožňujú vytiahnuť potrebnú časť logiky týchto procesov z tých veľkých transakčných systémov do samostatnej flexibilnej vrstvy. V nej je potom možné procesy rýchlo meniť a zároveň plne integrovať. To je, myslím si, dobrá cesta.

› Ako technológie ovplyvňujú stratégie firiem?

Technológie uvoľňujú potenciál robiť veci lepšie. Sú spúšťačom či prostriedkom zmien. Digitálna transformácia však zďaleka nie je len o technológiách. Menia sa celé odvetvia, vznikajú nové firmy a obchodné modely, digitalizujú sa tradičné produkty a služby.

› Ako sa podľa vás bude vyvíjať digitálna transformácia?

Digitálna transformácia bude pokračovať a ďalšie inovácie budú prichádzať stále rýchlejším tempom. Firmy sa tomu budú musieť prispôsobiť, stať sa agilnými zo svojej podstaty. Transformácia sa bude týkať celej firmy vrátane trvalej zmeny myslenia, prístupu, jej kultúry a riadenia. My to voláme ako „end-to-end transformácia“ a vnímame ako príležitosť.

Zdroj: Euro, Mladá fronta a.s.

Digitalizácia, ktorá prebiehala v druhej polovici minulého storočia, bola pomerne jasná. Z hodiniek zmizli ručičky, ozubené kolieska a pribudli batérie. Keď sa začali digitalizovať filmy, azda každý chápal, že filmový materiál nie je večný a ukladanie dát na pamäťové médiá je skvelou cestou, ako ich uchovať a pracovať s nimi. „Dnes prebieha digitalizácia oveľa zásadnejšia. Denne počúvame o digitálnej revolúcii, a pritom len málokto vie, kde a ako sa vlastne odohráva,“ hovorí v rozhovore Peter Mýtina, šéf Ness Digital Engineering pre ČR & SR.

› Súhlasíte s prirovnaním digitalizácie k ďalšej priemyselnej revolúcii?

Je nepochybné, že technológie prinášajú zásadné zmeny do života firiem aj celej spoločnosti. Mení celé priemyselné odvetvie aj život každého z nás. Nedávno som čítal o celosvetovej finančnej skupine, ktorá sama seba označuje ako „technologickú firmu podnikajúcu v odvetví finančných služieb“. To je veľmi výstižné! A neplatí to len pre banky či poisťovne. Slovo revolúcia však vnímam ako dramatickú a jednorazovú zmenu. Technologické inovácie prinášajú síce revolučné zmeny, ale skôr by som to označil za nekončiacu sa digitálnu transformáciu.

› A aký je teda jej konkrétny obsah?

To je veľmi obsiahla téma, ktorá sa naviac líši pre každé odvetvie aj konkrétnu firmu. Pre nás je zásadné pochopiť situáciu zákazníka v kontexte jeho odboru, stratégie a individuálnej potreby. Až potom mu navrhujeme zodpovedajúce riešenie. Ponúkať mu technologické inovácie len preto, že sú práve trendy a všetci o nich hovoria, je nezmysel.

Môžeme si tento komplexný a individuálny prístup dovoliť, pretože máme nielen odborníkov so znalosťou tých inovatívnych technológií, ale aj roky skúseností so systémami aj biznisom našich zákazníkov. V súvislosti s digitálnou transformáciou sa predovšetkým hovorí o nových technológiách orientovaných na zákazníkov, o nových produktoch a službách generujúcich ďalšie zdroje príjmu a o využití dát a dátových analýz pre rozhodovanie. To je správne a logické. Aj my s našimi zákazníkmi budujeme nové portály a samoobslužné zóny, zjednocujeme a modernizujeme ich obchodné kanály a zákaznícke platformy. Ale je potrebné vidieť ďalej.

V oblasti digitalizácie produktov a služieb mi pripadá úžasný a ikonický príbeh nášho zákazníka, ktorý vyrába veľmi komplexné strojárske celky. V nich postupne pridával senzory, elektroniku, regulačné a autonómne riadiace systémy. Potom však prišiel naozaj transformačný nápad predávať nielen strojárske zariadenia, ale úplne nový koncept „machine as a service“.

POTOM VŠAK PRIŠIEL NAOZAJ TRANSFORMAČNÝ NÁPAD PREDÁVAŤ NIELEN STROJÁRSKE ZARIADENIA, ALE ÚPLNE NOVÝ KONCEPT „MACHINE AS A SERVICE“.

Spoločne sme vyvinuli a rozširujeme platformu, ktorá v reálnom čase zhromažďuje všetky dáta z riadiacich systémov, všetko sleduje, analyzuje, porovnáva so stovkami podobných zariadení. Nad touto platformou potom vytvárame celý rad aplikácií, ktoré poskytujú neoceniteľné a predtým nemysliteľné informácie a služby v oblasti zlepšenia plánovania, riadenia a optimalizácie prevádzky celého zariadenia, dátových analýz, prediktívnej údržby. A tu už nejde len o použité technológie, ale predovšetkým a celkom novú konkurenčnú výhodu i nový zdroj príjmov z týchto služieb, o nový obchodný model.

Orientácia na zákazníkov, digitalizácia produktov a služieb, to je skrátka len špička ľadovca. Je to iba povrchová, ale prioritná časť transformácie – front-end časti biznisu. Ani najlepšia zákaznícka aplikácia, nová služba či produkt nevyužijú svoj skutočný potenciál, pokiaľ ich firma nedokáže patrične spracovať vo svojej internej organizácii a informačných systémoch, tzv. back-end.

Uvedomuje si to stále viac našich zákazníkov a potvrdzujú to aj popredné analytické firmy. Spoločnosť Gartner prišla s viacrýchlostným modemom IT, ktorý upozorňuje na konflikt medzi agilitou moderných front-back aplikácií a stabilitou robustných interných informačných systémov. Tie zo svojej podstaty aj vďaka technickej zastaranosti nie je možné dostatočne rýchlo prispôsobovať novým zmenám.

› Znamená to, že sa firmy tých starších technológií budú musieť zbavovať?

Všetky dnes používané technológie majú svoje miesto. Naši zákazníci investovali obrovské prostriedky a úsilie do svojich základných systémov. Tie sú síce menej flexibilné, ale bez ich stability a spoľahlivosti by veľké spoločnosti nemohli fungovať. Ich výmena je obvykle drahý, riskantný a niekoľkoročný proces. A ani takto modernizovaný systém nebude naozaj agilný, pretože bude opäť robustný a spoľahlivý, aby vyhovoval bezpečnostným a regulačným požiadavkám.

› Ako teda chcete riešiť túto dilemu?

Neexistuje jedna odpoveď. Tie naozaj zastarané a nerentabilné sa musia vymeniť. Významné zvýšenie flexibility a rýchlosti zmien je možné dosiahnuť zlepšením inžinierskych procesov podpory a rozvoja týchto platforiem, automatizáciou testovania či nasadzovaním zmien do prevádzky. Máme niekoľko celosvetových aj lokálnych kompetenčných centier, ktoré sa týmto témam intenzívne venujú.

Zásadnou odpoveďou je však komplexný, holistický prístup. Využiť tieto platformy pre ich stabilitu, robustnosť a bezpečnosť. Tam, kde to je možné, tak ich zjednodušiť, prípadne z nich preniesť funkcie, ktoré podliehajú častým zmenám, do procesnej integračnej vrstvy. Preto chceme byť strategickým „end-to-end“ partnerom, ktorý firmám pomôže prepojiť svet technologických inovácií a rýchlo sa meniacich požiadaviek so stále nutným a potrebným svetom stabilných a spoľahlivých interných systémov.

› Vo vašich riešeniach a službách je zrejmý dôraz aj na zamestnancov. Je dôvodom nedostatok kvalifikovaných síl v ČR?

Nie je to jediný dôvod. Zamestnanci tiež chcú mať zážitok zo svojej práce, využiť možnosti technologických inovácií a tešiť sa, že ich práca bude efektívna a príjemná. To sa potom pozitívne premietne aj vo vzťahu k ich zákazníkom. Motivovaní, efektívni zamestnanci a digitalizované interné procesy sú rovnako dôležitou súčasťou digitálnej transformácie ako orientácia na zákazníka… Ale o tom sme už hovorili. A potvrdzuje to aj prieskum analytickej spoločnosti Forrester, ktorá predpovedá významný presun investícií z digitalizácie zákazníckych technológií do digitalizácie vnútorných procesov a systémov.

› Stále spomínate procesy. Čo teda odporúčate firmám, ktoré brzdia?

Spoločnosti skrátka fungujú prostredníctvom procesov. Ich flexibilita je pre digitálnu transformáciu kľúčová. Hlavne pokiaľ majú pružne reagovať na meniacu sa trhovú situáciu, požiadavky zákazníkov či nové technologické možnosti. Zatiaľ čo pri stabilných procesoch sa nové technologické možnosti využívajú v ich automatizácii a robotizácii, k agilným procesom je potrebné pristupovať inak.

My staviame našu ponuku na novej generácii agilných procesných platforiem, ako je napríklad ServiceNow, ktoré umožňujú vytiahnuť potrebnú časť logiky týchto procesov z tých veľkých transakčných systémov do samostatnej flexibilnej vrstvy. V nej je potom možné procesy rýchlo meniť a zároveň plne integrovať. To je, myslím si, dobrá cesta.

› Ako technológie ovplyvňujú stratégie firiem?

Technológie uvoľňujú potenciál robiť veci lepšie. Sú spúšťačom či prostriedkom zmien. Digitálna transformácia však zďaleka nie je len o technológiách. Menia sa celé odvetvia, vznikajú nové firmy a obchodné modely, digitalizujú sa tradičné produkty a služby.

› Ako sa podľa vás bude vyvíjať digitálna transformácia?

Digitálna transformácia bude pokračovať a ďalšie inovácie budú prichádzať stále rýchlejším tempom. Firmy sa tomu budú musieť prispôsobiť, stať sa agilnými zo svojej podstaty. Transformácia sa bude týkať celej firmy vrátane trvalej zmeny myslenia, prístupu, jej kultúry a riadenia. My to voláme ako „end-to-end transformácia“ a vnímame ako príležitosť.

Zdroj: Euro, Mladá fronta a.s.

Petr Mýtina
Managing Director, ČR & SK

Petr Mýtina
Managing Director, ČR & SK

Prečítajte si tiež

Prečítajte si tiež