Hlavná myšlienka zo SAP NOW Week 2018

5. 10. 2018 ǀ Počet slov: 390

NEDÁVNO USKUTOČNENÁ KONFERENCIA SAP NOW WEEK 2018 SI DALA ZA CIEĽ INŠPIROVAŤ ČESKÉ FIRMY MOŽNOSŤAMI INTELIGENTNÝCH TECHNOLÓGIÍ A UKÁZAŤ IM, AKO SA STAŤ MODERNÝM PODNIKOM.

Hlavná myšlienka zo SAP NOW Week 2018

5. 10. 2018 ǀ Počet slov: 390

NEDÁVNO USKUTOČNENÁ KONFERENCIA SAP NOW WEEK 2018 SI DALA ZA CIEĽ INŠPIROVAŤ ČESKÉ FIRMY MOŽNOSŤAMI INTELIGENTNÝCH TECHNOLÓGIÍ A UKÁZAŤ IM, AKO SA STAŤ MODERNÝM PODNIKOM.

Počas štyroch dní sa na podujatí vystriedalo vyše 800 účastníkov a v šiestich tematických blokoch zaznelo okolo sedem desiatok odborných prezentácií.

Keď príde reč na modernú firmu, nemusíme hneď zmieňovať umelú inteligenciu, strojové učenie alebo internet vecí. Modernú firmu určuje to, ako dokáže reagovať na okolitý svet tým, že správne vyhodnotí a „speňaží“ dáta, ktoré má vo svojich IT systémoch.

 • 4 DNI

 • VYŠE 800 ÚČASTNÍKOV

 • OKOLO 70 ODBORNÝCH PREZENTÁCIÍ

Základom úspechu každej technologickej inovácie nie je len skvelý nápad, zákaznícka aplikácia, nový produkt či služba. Kľúčová je schopnosť prepájať dáta a procesy s ľudským kapitálom a využívať potenciál, ktorý sa ponúka.

Foto zdroj: events.sap.com

Na konferencii sme v našom výstupe načrtli, aký konkrétny potenciál vidíme pri výrobných podnikoch. Tieto postupy sa však dajú do istej miery zovšeobecniť a sú prenositeľné a aplikovateľné aj v iných odvetviach.

V skratke, pokročilý systém plánovania (APS), doplnený o naše dlhoročné skúsenosti a možnosti využitia SAP PP/DS, je schopný plánovať výrobu veľkého počtu dielov – často v rôznych výrobných cykloch, s rôznou rýchlosťou výroby a použitou technológiou.

Predtým boli implementácie APS veľmi zložité a náročné na zdroje. Dnes to úspešne riešime s novým priemyselne špecifickým modulom SAP Manufacturing, ktorý je súčasťou systému SAP S/4. Ten využíva časovo nepretržité a heuristické plánovanie, pracuje s vysokým počtom algoritmov a premenných.

Výsledkom takéhoto plánovania a monitoringu v reálnom čase je skrátenie času výroby a celkové zvýšenie produktivity.

 • Skrátenie priebežných časov výroby
 • Zníženie zásob
 • Zvýšenie produktivity
 • Zladenie rôznych plánov v rámci celej firmy
 • Zvýšenie dostupnosti kritických dielov
 • Lepšia realizovateľnosť plánov a cielené plánovanie
 • Umožní sa sústrediť plánovačom na aktuálne problémy a úzke miesta vo výrobe

Kladiete si správne otázky?

Aj keď svoju firmu dokonale poznáte – a často paradoxne práve preto – býva užitočný nezávislý pohľad a identifikácie príležitostí, kde technológie môžu uvoľniť potenciál robiť veci jednoduchšie a efektívnejšie. Pre začiatok stačí v obrysoch vedieť, ako na tom vaša firma je, a potom si položiť správne otázky.

 • Viete správne vyhodnotiť možnosti rozvoja – zdroje, väzby a procesy, ich dopady atď.?

 • Ste schopní efektívne zhromažďovať a prepájať dáta, aby ste z nich dokázali vyčítať to, čo vás môže posunúť ďalej?

 • Ako rýchlo reagujete na zmeny trhu, upravujete interné procesy a akú zákaznícku skúsenosť poskytujete svojim klientom?

Počas štyroch dní sa na podujatí vystriedalo vyše 800 účastníkov a v šiestich tematických blokoch zaznelo okolo sedem desiatok odborných prezentácií.

Keď príde reč na modernú firmu, nemusíme hneď zmieňovať umelú inteligenciu, strojové učenie alebo internet vecí. Modernú firmu určuje to, ako dokáže reagovať na okolitý svet tým, že správne vyhodnotí a „speňaží“ dáta, ktoré má vo svojich IT systémoch.

 • 4 DNI

 • VYŠE 800 ÚČASTNÍKOV

 • OKOLO 70 ODBORNÝCH PREZENTÁCIÍ

Základom úspechu každej technologickej inovácie nie je len skvelý nápad, zákaznícka aplikácia, nový produkt či služba. Kľúčová je schopnosť prepájať dáta a procesy s ľudským kapitálom a využívať potenciál, ktorý sa ponúka.

Foto zdroj: events.sap.com

Na konferencii sme v našom výstupe načrtli, aký konkrétny potenciál vidíme pri výrobných podnikoch. Tieto postupy sa však dajú do istej miery zovšeobecniť a sú prenositeľné a aplikovateľné aj v iných odvetviach.

V skratke, pokročilý systém plánovania (APS), doplnený o naše dlhoročné skúsenosti a možnosti využitia SAP PP/DS, je schopný plánovať výrobu veľkého počtu dielov – často v rôznych výrobných cykloch, s rôznou rýchlosťou výroby a použitou technológiou.

Predtým boli implementácie APS veľmi zložité a náročné na zdroje. Dnes to úspešne riešime s novým priemyselne špecifickým modulom SAP Manufacturing, ktorý je súčasťou systému SAP S/4. Ten využíva časovo nepretržité a heuristické plánovanie, pracuje s vysokým počtom algoritmov a premenných.

Výsledkom takéhoto plánovania a monitoringu v reálnom čase je skrátenie času výroby a celkové zvýšenie produktivity.

 • Skrátenie priebežných časov výroby
 • Zníženie zásob
 • Zvýšenie produktivity
 • Zladenie rôznych plánov v rámci celej firmy
 • Zvýšenie dostupnosti kritických dielov
 • Lepšia realizovateľnosť plánov a cielené plánovanie
 • Umožní sa sústrediť plánovačom na aktuálne problémy a úzke miesta vo výrobe

Kladiete si správne otázky?

Aj keď svoju firmu dokonale poznáte – a často paradoxne práve preto – býva užitočný nezávislý pohľad a identifikácie príležitostí, kde technológie môžu uvoľniť potenciál robiť veci jednoduchšie a efektívnejšie. Pre začiatok stačí v obrysoch vedieť, ako na tom vaša firma je, a potom si položiť správne otázky.

 • Viete správne vyhodnotiť možnosti rozvoja – zdroje, väzby a procesy, ich dopady atď.?

 • Ste schopní efektívne zhromažďovať a prepájať dáta, aby ste z nich dokázali vyčítať to, čo vás môže posunúť ďalej?

 • Ako rýchlo reagujete na zmeny trhu, upravujete interné procesy a akú zákaznícku skúsenosť poskytujete svojim klientom?

Tomáš Prejda
Head of Marketing CZ&SK

Tomáš Prejda
Head of Marketing CZ&SK

Prečítajte si tiež

Prečítajte si tiež