8 úloh pre každého IT riaditeľa

4. 6. 2019 ǀ Počet slov: 443

OKREM TRADIČNEJ TECHNOLOGICKEJ STRATÉGIE ZAČÍNAJÚ IT RIADITELIA HOVORIŤ AJ DO CELKOVEJ STRATÉGIE FIRMY A ZMENY OBCHODNÝCH MODELOV. AKTUÁLNE PREBIEHAJÚCA DIGITÁLNA TRANSFORMÁCIA PREMIEŇA ICH ROLU.

PRINÁŠAME OSEM NAJDÔLEŽITEJŠÍCH POLOŽIEK, KTORÉ PREMENU TEJTO ROLY ZOHĽADŇUJÚ A KTORÉ BY Z NÁŠHO POHĽADU MAL MAŤ KAŽDÝ MODERNÝ CIO NA ZOZNAME SVOJICH ÚLOH.

8 úloh pre každého IT riaditeľa

4. 6. 2019 ǀ Počet slov: 443

OKREM TRADIČNEJ TECHNOLOGICKEJ STRATÉGIE ZAČÍNAJÚ IT RIADITELIA HOVORIŤ AJ DO CELKOVEJ STRATÉGIE FIRMY A ZMENY OBCHODNÝCH MODELOV. AKTUÁLNE PREBIEHAJÚCA DIGITÁLNA TRANSFORMÁCIA PREMIEŇA ICH ROLU.

PRINÁŠAME OSEM NAJDÔLEŽITEJŠÍCH POLOŽIEK, KTORÉ PREMENU TEJTO ROLY ZOHĽADŇUJÚ A KTORÉ BY Z NÁŠHO POHĽADU MAL MAŤ KAŽDÝ MODERNÝ CIO NA ZOZNAME SVOJICH ÚLOH.

1. Prehodnotiť stratégiu ohľadom cloudu

Mnoho spoločností sa bráni presunu dôležitých pracovných dát do cloudu. V každej firme však existujú aplikácie bežiace lokálne, ktoré by boli oveľa lacnejšie, ak by bežali v cloude. Ako CIO určite viete o zlepšujúcej sa bezpečnosti cloudu a nižších nákladoch na prevádzku. Toto sú silné argumenty pre jeho využitie.

2. Investovať do aktualizácie starších verzií systémov

Spoločnosti by sa nemali uspokojiť so staršími verziami svojich systémov. V určitom okamihu sa také systémy stávajú nesmierne nákladnými na údržbu a vykonať potrebnú modernizáciu je potom takmer nemožné. Navyše tí správni odborníci, o ktorých každá firma stojí, očakávajú určitý štandard, t.j. atraktívnu prácu s atraktívnymi technológiami. Je dôležité si uvedomiť, že k premene firmy môžete prispieť aj z pohľadu ľudských zdrojov.

3. Prehodnotiť stratégiu analýzy

Podniky vo všetkých priemyselných odvetviach využívajú pokročilé dátové analýzy, aby získali konkurenčnú výhodu. Ignorovať prínosy analytiky sa rozhodne nevyplatí. Skúste porovnať, ako ste na tom vo vzťahu k najlepším zo svojich konkurentov a potom si určte postup, ako sa posunúť aspoň na rovnakú úroveň.

4. Investovať do zlepšovania kvality dát

Nekvalitné dáta prinášajú nespoľahlivé poznatky. Ohrozujú prognózovanie vývoja, môžu významne zvýšiť náklady a ohroziť vzťahy so zákazníkmi a dodávateľmi. Začnite s projektom na očistenie dát a následne pátrajte po nástrojoch, ktoré tento proces zautomatizujú. Inak neudržíte krok s ostatnými z odboru.

5. Plánovať rast potrieb

Predvídajte budúci rast spoločnosti a navyšujte IT kapacity vopred. Vaša firma môže mať napríklad jeden server, ale časom to nebude stačiť. Zohľadnite vo svojich plánoch budúci rast a pripravte sa naň teraz.

6. Plánovať podporu nových iniciatív v oblasti digitálnej transformácie

Obchodné oddelenie spoločnosti očakáva, že digitálna transformácia prinesie príjmy. CIO však nemôže len tak pridať nové digitálne aplikácie do existujúcich backend systémov. Vytvorte si celú digitálnu stratégiu a postupujte krok za krokom.

7. Plánovať investície do zabezpečenia

Investície do zabezpečenia sú pre CIO kritické. To, že Vaša spoločnosť ešte nebola napadnutá, neznamená, že je zabezpečená. Hackeri tiež majú svoje „podnikateľské plány“ ‒ sú dobre financovaní, pracujú v organizovaných skupinách a disponujú väčším počtom IT zdrojov, než máte pravdepodobne Vy. Nedá sa predpokladať, že držíte všetky tromfy v rukáve.

8. Vziať do úvahy predpisy o ochrane osobných údajov

CIO musí zaistiť, aby informačné systémy boli vybudované tak, že zohľadňujú požiadavky na ochranu osobných údajov, prípadne ďalšie zákonné predpisy. Ustriehnite si to a vyhnite sa nepríjemným následkom.

1. Prehodnotiť stratégiu ohľadom cloudu

Mnoho spoločností sa bráni presunu dôležitých pracovných dát do cloudu. V každej firme však existujú aplikácie bežiace lokálne, ktoré by boli oveľa lacnejšie, ak by bežali v cloude. Ako CIO určite viete o zlepšujúcej sa bezpečnosti cloudu a nižších nákladoch na prevádzku. Toto sú silné argumenty pre jeho využitie.

2. Investovať do aktualizácie starších verzií systémov

Spoločnosti by sa nemali uspokojiť so staršími verziami svojich systémov. V určitom okamihu sa také systémy stávajú nesmierne nákladnými na údržbu a vykonať potrebnú modernizáciu je potom takmer nemožné. Navyše tí správni odborníci, o ktorých každá firma stojí, očakávajú určitý štandard, t.j. atraktívnu prácu s atraktívnymi technológiami. Je dôležité si uvedomiť, že k premene firmy môžete prispieť aj z pohľadu ľudských zdrojov.

3. Prehodnotiť stratégiu analýzy

Podniky vo všetkých priemyselných odvetviach využívajú pokročilé dátové analýzy, aby získali konkurenčnú výhodu. Ignorovať prínosy analytiky sa rozhodne nevyplatí. Skúste porovnať, ako ste na tom vo vzťahu k najlepším zo svojich konkurentov a potom si určte postup, ako sa posunúť aspoň na rovnakú úroveň.

4. Investovať do zlepšovania kvality dát

Nekvalitné dáta prinášajú nespoľahlivé poznatky. Ohrozujú prognózovanie vývoja, môžu významne zvýšiť náklady a ohroziť vzťahy so zákazníkmi a dodávateľmi. Začnite s projektom na očistenie dát a následne pátrajte po nástrojoch, ktoré tento proces zautomatizujú. Inak neudržíte krok s ostatnými z odboru.

5. Plánovať rast potrieb

Predvídajte budúci rast spoločnosti a navyšujte IT kapacity vopred. Vaša firma môže mať napríklad jeden server, ale časom to nebude stačiť. Zohľadnite vo svojich plánoch budúci rast a pripravte sa naň teraz.

6. Plánovať podporu nových iniciatív v oblasti digitálnej transformácie

Obchodné oddelenie spoločnosti očakáva, že digitálna transformácia prinesie príjmy. CIO však nemôže len tak pridať nové digitálne aplikácie do existujúcich backend systémov. Vytvorte si celú digitálnu stratégiu a postupujte krok za krokom.

7. Plánovať investície do zabezpečenia

Investície do zabezpečenia sú pre CIO kritické. To, že Vaša spoločnosť ešte nebola napadnutá, neznamená, že je zabezpečená. Hackeri tiež majú svoje „podnikateľské plány“ ‒ sú dobre financovaní, pracujú v organizovaných skupinách a disponujú väčším počtom IT zdrojov, než máte pravdepodobne Vy. Nedá sa predpokladať, že držíte všetky tromfy v rukáve.

8. Vziať do úvahy predpisy o ochrane osobných údajov

CIO musí zaistiť, aby informačné systémy boli vybudované tak, že zohľadňujú požiadavky na ochranu osobných údajov, prípadne ďalšie zákonné predpisy. Ustriehnite si to a vyhnite sa nepríjemným následkom.

Prečítajte si tiež

Prečítajte si tiež