7 tipov, ako nájsť správneho Salesforce partnera

1. 4. 2020 | 10 minút

POKIAĽ STE SI VYBRALI SALESFORCE AKO NAJLEPŠIE CRM RIEŠENIE PRE VAŠU ORGANIZÁCIU, JE ĎALŠÍM LOGICKÝM KROKOM NÁJDENIE SALESFORCE PARTNERA ALEBO KONZULTANTA, KTORÝ BUDE VYHOVOVAŤ VŠETKÝM VAŠIM POTREBÁM A FIREMNEJ KULTÚRE. PRINÁŠAME SEDEM TIPOV, KTORÉ VÁM PRI ROZHODOVANÍ MÔŽU POMÔCŤ.

7 tipov, ako nájsť správneho Salesforce partnera

1. 4. 2020 | 10 minút

POKIAĽ STE SI VYBRALI SALESFORCE AKO NAJLEPŠIE CRM RIEŠENIE PRE VAŠU ORGANIZÁCIU, JE ĎALŠÍM LOGICKÝM KROKOM NÁJDENIE SALESFORCE PARTNERA ALEBO KONZULTANTA, KTORÝ BUDE VYHOVOVAŤ VŠETKÝM VAŠIM POTREBÁM A FIREMNEJ KULTÚRE. PRINÁŠAME SEDEM TIPOV, KTORÉ VÁM PRI ROZHODOVANÍ MÔŽU POMÔCŤ.

Voľba Salesforce partnera by mala zohľadňovať viac než len to, kto je momentálne k dispozícii alebo kto je najlacnejší. Je to rozhodnutie, ktoré by ste mali riadne zvážiť, pretože nesprávna voľba predstavuje nevýhodu voči konkurencii, zatiaľ čo premyslený výber prinesie významné benefity vám aj vašim zákazníkom. Prejdite si nasledujúce body, ktoré vám pomôžu vybrať si toho najlepšieho Salesforce partnera.

1. Metodika projektového manažmentu

Pochopenie metodiky projektového manažmentu potenciálneho partnera je kľúčovým ukazovateľom pravdepodobného úspechu, preto neváhajte a klaďte vašim budúcim konzultantom otázky týkajúce sa ich postupov. Poďme si povedať, že pre dodanie práce existujú dva typy zmlúv: založené na čase a materiáli alebo založené na projekte.

V prípade zmluvy o prevádzkových službách založenej na čase a materiáli je nutné sa uistiť, že rozumiete transparentnosti procesu, napr. ako je riešené sledovanie problémov, hlásenia vynaložených hodín alebo kontrolné hovory na overenie stavu práce. Zmluvy založené na projektoch vyžadujú sofistikovanejší prístup k tomu, ako zvládať počiatočné fázy projektu, a transparentná metodológia vás uistí o tom, že je daný partner pre vás vhodný.

Salesforce je unikátny ekosystém a vyžaduje projektového manažéra s technologickými znalosťami tohto ekosystému. Preto odporúčam spolupracovať s partnerom, u ktorého je znalosť Salesforce prítomná na všetkých úrovniach. Diskutujte o tom, čo sa stane po dokončení projektu. Ak sa chcete pustiť do skutočne hlbokej implementácie, musíte nájsť partnera, ktorý je schopný riadiť následnú podporu takéhoto systému.

Ďalším kritickým faktorom u potenciálneho partnera je schopnosť pracovať ako obchodný analytik a technologický špecialista naraz. Uistite sa, že je váš partner pripravený spochybniť to, čo si myslíte, že chcete, a ponúknuť vám premyslené alternatívy, aby vás prinútil overiť si logiku vašich rozhodnutí.

Pred zahájením projektu identifikujte a zainteresujte osoby, ktoré poznajú obchodné procesy a systémy vašich oddelení. Zapojenie konkrétnych manažérov vo všetkých fázach realizácie je kľúčové. Vaši zamestnanci by mali vedieť, aké výhody im Salesforce prinesie a mali by tiež rozumieť tomu, prečo sa zavádzajú jednotlivé prvky nového systému. Osvedčilo sa zapojiť zainteresované strany z každého oddelenia tak, aby fungovali ako tím.

2. Veľkosť firmy

Projekty sú úspešné, ak ich realizujú tí správni ľudia. Preto by ste mali vedieť, či má váš partner v tíme dostatočný počet pracovníkov s potrebnými zručnosťami a existuje tu teda záruka, že dodanie prebehne včas.

Dajte si tiež pozor, aby ste nezaplatili obrovské čiastky za implementáciu Salesforce len preto, že je daná spoločnosť renomovaná. Existuje celý rad malých a stredne veľkých spoločností, u ktorých bude váš projekt alebo zákazník hlavnou prioritou. Nie je múdre vylúčiť spoločnosti iba z dôvodu ich veľkosti (malé alebo veľké), ale nedovoľte, aby veľkosť bola jediným kritériom výberu.

3. Certifikácia Salesforce a technické možnosti

Platforma Salesforce zaviedla certifikačný program, ktorý potvrdzuje, či má partner preukázateľné znalosti v Salesforce a nevyhnutné skúsenosti potrebné na zvládnutie implementácie. Môžete sa tak uistiť, že tí, s ktorými jednáte, skutočne majú aktuálne znalosti týkajúce sa najnovších poznatkov ohľadom Salesforce.

Existuje niekoľko certifikácií, ktoré preukazujú, že sú odborné znalosti partnera rozdelené napr. medzi administrátorov, vývojárov, tvorcov aplikácií, konzultantov alebo špecialistov. Váš partner by mal mať minimálne certifikácie pre administrátorov, vývojárov, konzultantov alebo špecialistov. Zvyšok závisí od vašich konkrétnych potrieb. Hľadajte partnera, ktorý má zamestnancov certifikovaných vo viacerých odboroch.

Jedným z mojich obľúbených prvkov Salesforce je point-and-click (deklaratívny) vývoj. Poskytuje možnosť vytvárať komplexné dátové modely a automatizované obchodné procesy bez zapisovania kódu. Napriek tomu existujú obmedzenia toho, čo je možné v Salesforce vykonať bez individuálneho vývoja. Ak predpokladáte, že vaše potreby v rámci Salesforce porastú, vyberte si partnera, ktorý má dostatočnú znalosť a technické know-how, aby udržal tempo s rozvojom projektu a narastajúcou zložitosťou vašich požiadaviek.

Ak ste veľká spoločnosť, je vhodné, aby váš Salesforce partner mal skúsenosti s veľkými zákazníkmi, schopnosť plynule, flexibilne reagovať a mal skúsenosti a odborné znalosti pre správu a riadenie veľkých projektov.

Nasledujúce otázky vám pomôžu ohodnotiť potenciálneho predajcu (partnera):

 • Akú úroveň konzultanta v Salesforce dosiahol (registrovaný, strieborný, zlatý atď.)?
 • Koľko osôb zo spoločnosti je certifikovaných? Ktoré certifikácie vlastní?
 • Je schopný pokryť špecializáciu a technologické možnosti?
 • Má potenciálny predajca tiež pokročilé certifikácie (napr. Salesforce Certified Platform Developer II)?

4. Vízie a hodnoty partnera

Uistite sa, že vaše vízie a hodnoty sa zhodujú s víziami a hodnotami partnera. Verím, že skvelé obchodné partnerstvá pomáhajú vybudovať predovšetkým tieto zdieľané hodnoty: transparentnosť, kreativita a tímová práca. Dobrý partner je vždy pripravený poskytnúť podporu a pomoc, keď chcete rozšíriť svoje služby; dokonca je schopný pomôcť zvýšiť predaje, pretože predaj riešenia Salesforce by mal byť tímovou snahou, ktorá prináša prospech všetkým zúčastneným stranám. Podstatné je tiež svojmu partnerovi veriť. Spolupráca a vzťahy založené na dôvere sú najúčinnejšími faktormi, ktoré posúvajú procesy vpred. Správny partner vám môže pomôcť uzavrieť viac obchodov a vybudovať pevnejšie, dlhodobé vzťahy so zákazníkmi.

5. Recenzie a ohlasy klientov

Jedným z najlepších spôsobov, ako zaistiť úspešný vývoj svojho projektu, je preveriť doterajšie výsledky partnera. Neverte iba jeho vyhláseniam, chcite referencie. Spokojný zákazník ich vždy rád poskytne. Vy ste expertom vo svojom odbore a to, čo potrebujete a hľadáte, je partner, ktorý dokáže pretransformovať vaše obchodné požiadavky na funkčné riešenie. Čím viac skúseností partner v Salesforce má, tým diverzifikovanejšie je jeho klientske portfólio, a tým pádom disponuje väčšími skúsenosťami, ktoré môže ponúknuť pri riešení vašich potrieb alebo potrieb vašich zákazníkov. Zároveň toto umožňuje partnerovi vyvinúť najúčinnejšie, na mieru šité riešenie.

6. Kvalita verzus cena

Vy a váš partner by ste mali byť, takpovediac, z rovnakej ligy. Nemali by ste nikdy voliť medzi kvalitou a cenou – zaslúžite si oboje. Uistite sa, že váš potenciálny partner chápe význam kvality. Ideálnym prípadom je zdokumentovaný systém kvality práce a tím vyhradený pre oblasť kvality. Odporúčam, aby ste prenikli hlbšie a požiadali partnera, aby vám objasnil postupy vedúce k zabezpečeniu vysokej kvality dodávky.

Opýtajte sa potenciálneho predajcu na nasledujúce:

 • Ako zvláda dodávky v prostredí s viacerými predajcami?
 • Ako identifikuje možné odchýlky od dohodnutého rozsahu, termínu a rozpočtu?
 • Ako vyhodnocuje kvalitu svojej dodávky?
 • Má vyhradený tím k zabezpečovaniu kvality?
 • Má zavedenú metodiku zabezpečovania kvality?
 • Používa automatický prístup k zabezpečovaniu kvality?

Skutočne kvalitný partner môže pridať dodatočnú hodnotu širšou ponukou, ktorá doplní pôvodný projekt. V našom centre zameranom na Salesforce kompetencie vieme, že existuje veľa možností, ako zaistiť dodatočnú hodnotu pre existujúcich aj budúcich klientov, ktorí používajú Salesforce. Vytvorením viacerých integračných bodov medzi digitálnymi platformami a vďaka rastúcemu zoznamu produktov a riešeniu Salesforce sme schopní rozšíriť funkcionalitu a hodnotu týchto digitálnych platforiem. Služby rozširujúce platformu budú naďalej kritickou súčasťou ekosystému Salesforce ako pre veľké komplexné programy, tak pre konkrétne strategické rozširovanie funkcionality, a klientom pomôžu naplno využívať ich Salesforce riešenie.

7. Získajte viac znalostí

Ak chcete byť dobre informovaným zákazníkom, existuje mnoho voľne dostupných zdrojov, ktoré môžete preštudovať. Tisíce bezplatných demo videí sú na webových stránkach Salesforce.com a Salesforce.org, nájdete tu aj rôzne fóra, blogy a white papers. Získajte povedomie o tom, čo je možné.

Niektoré zdroje, ktoré odporúčam navštíviť:

Trailhead je najobľúbenejší bezplatný školiaci zdroj s viac než 150 jednotlivými modulmi, ktoré pokrývajú cez 40 rôznych „trás“. Sprievodca vás povedie po trase a predstaví vám konkrétne funkcie a prvky.

Dreamforce video channel na YouTube. Nájdete tu mnoho kľúčových myšlienok z Dreamforce (výročná akcia Salesforce). Jedná sa o skvelú príležitosť, ako sa učiť priamo od expertov, ktorí sa tejto udalosti zúčastnili.

Salesforce Success Community je hlavnou stránkou komunity Salesforce a miestom, kde nájdete mnoho zdrojov týkajúcich sa pomoci a školení, odpovedí na rôzne otázky atď.

Záver

CRM, najmä tak rozsiahle ako Salesforce, môže pomôcť alebo uškodiť tomu, ako sa vaša spoločnosť spája so svojimi zákazníkmi a ako s nimi spolupracuje. Využite dostupné zdroje a riaďte sa týmito  pravidlami pri hľadaní kvalifikovaného konzultanta v Salesforce a nasmerujte svoju firmu k úspechu s partnerom, ktorý dokáže fungovať ako nadstavba vášho tímu, realizovať vaše obchodné ciele a zaistiť vám úspech.

Neváhajte sa obrátiť na naše centrum zamerané na Salesforce kompetencie. Vďaka prístupu ku globálnej sieti spoločnosti Ness sme schopní dodať riešenia maximálne prispôsobené pre jednotlivých klientov, nech už pôsobia v akejkoľvek krajine na svete. Špecializujeme sa na architektúru, zavádzanie, prispôsobenie a začlenenie širokej škály produktov Salesforce a vieme využiť naše schopnosti v oblasti softvérového inžinierstva a kompletné portfólio Salesforce k podpore obchodných potrieb našich klientov. Viac informácií nájdete ZDE.

Valér Dunda, výkonný riaditeľ spoločnosti CassaCloud

Valér pracuje v spoločnosti CassaCloud patriacej teraz pod Ness Digital Engineering. CassaCloud, slovenská konzultačná spoločnosť so sídlom v Košiciach, má skúsenosti so zavádzaním Salesforce, jeho prispôsobením a začlenením služieb pre rôzne moduly Salesforce. Spoločnosť je konzultačným partnerom Salesforce v oblasti Salesforce Sales Cloud, Service Cloud, Community Cloud, CPQ a Pardot. CassaCloud je súčasťou jedinečného centra zameraného na Salesforce kompetencie.

Voľba Salesforce partnera by mala zohľadňovať viac než len to, kto je momentálne k dispozícii alebo kto je najlacnejší. Je to rozhodnutie, ktoré by ste mali riadne zvážiť, pretože nesprávna voľba predstavuje nevýhodu voči konkurencii, zatiaľ čo premyslený výber prinesie významné benefity vám aj vašim zákazníkom. Prejdite si nasledujúce body, ktoré vám pomôžu vybrať si toho najlepšieho Salesforce partnera.

1. Metodika projektového manažmentu

Pochopenie metodiky projektového manažmentu potenciálneho partnera je kľúčovým ukazovateľom pravdepodobného úspechu, preto neváhajte a klaďte vašim budúcim konzultantom otázky týkajúce sa ich postupov. Poďme si povedať, že pre dodanie práce existujú dva typy zmlúv: založené na čase a materiáli alebo založené na projekte.

V prípade zmluvy o prevádzkových službách založenej na čase a materiáli je nutné sa uistiť, že rozumiete transparentnosti procesu, napr. ako je riešené sledovanie problémov, hlásenia vynaložených hodín alebo kontrolné hovory na overenie stavu práce. Zmluvy založené na projektoch vyžadujú sofistikovanejší prístup k tomu, ako zvládať počiatočné fázy projektu, a transparentná metodológia vás uistí o tom, že je daný partner pre vás vhodný.

Salesforce je unikátny ekosystém a vyžaduje projektového manažéra s technologickými znalosťami tohto ekosystému. Preto odporúčam spolupracovať s partnerom, u ktorého je znalosť Salesforce prítomná na všetkých úrovniach. Diskutujte o tom, čo sa stane po dokončení projektu. Ak sa chcete pustiť do skutočne hlbokej implementácie, musíte nájsť partnera, ktorý je schopný riadiť následnú podporu takéhoto systému.

Ďalším kritickým faktorom u potenciálneho partnera je schopnosť pracovať ako obchodný analytik a technologický špecialista naraz. Uistite sa, že je váš partner pripravený spochybniť to, čo si myslíte, že chcete, a ponúknuť vám premyslené alternatívy, aby vás prinútil overiť si logiku vašich rozhodnutí.

Pred zahájením projektu identifikujte a zainteresujte osoby, ktoré poznajú obchodné procesy a systémy vašich oddelení. Zapojenie konkrétnych manažérov vo všetkých fázach realizácie je kľúčové. Vaši zamestnanci by mali vedieť, aké výhody im Salesforce prinesie a mali by tiež rozumieť tomu, prečo sa zavádzajú jednotlivé prvky nového systému. Osvedčilo sa zapojiť zainteresované strany z každého oddelenia tak, aby fungovali ako tím.

2. Veľkosť firmy

Projekty sú úspešné, ak ich realizujú tí správni ľudia. Preto by ste mali vedieť, či má váš partner v tíme dostatočný počet pracovníkov s potrebnými zručnosťami a existuje tu teda záruka, že dodanie prebehne včas.

Dajte si tiež pozor, aby ste nezaplatili obrovské čiastky za implementáciu Salesforce len preto, že je daná spoločnosť renomovaná. Existuje celý rad malých a stredne veľkých spoločností, u ktorých bude váš projekt alebo zákazník hlavnou prioritou. Nie je múdre vylúčiť spoločnosti iba z dôvodu ich veľkosti (malé alebo veľké), ale nedovoľte, aby veľkosť bola jediným kritériom výberu.

3. Certifikácia Salesforce a technické možnosti

Platforma Salesforce zaviedla certifikačný program, ktorý potvrdzuje, či má partner preukázateľné znalosti v Salesforce a nevyhnutné skúsenosti potrebné na zvládnutie implementácie. Môžete sa tak uistiť, že tí, s ktorými jednáte, skutočne majú aktuálne znalosti týkajúce sa najnovších poznatkov ohľadom Salesforce.

Existuje niekoľko certifikácií, ktoré preukazujú, že sú odborné znalosti partnera rozdelené napr. medzi administrátorov, vývojárov, tvorcov aplikácií, konzultantov alebo špecialistov. Váš partner by mal mať minimálne certifikácie pre administrátorov, vývojárov, konzultantov alebo špecialistov. Zvyšok závisí od vašich konkrétnych potrieb. Hľadajte partnera, ktorý má zamestnancov certifikovaných vo viacerých odboroch.

Jedným z mojich obľúbených prvkov Salesforce je point-and-click (deklaratívny) vývoj. Poskytuje možnosť vytvárať komplexné dátové modely a automatizované obchodné procesy bez zapisovania kódu. Napriek tomu existujú obmedzenia toho, čo je možné v Salesforce vykonať bez individuálneho vývoja. Ak predpokladáte, že vaše potreby v rámci Salesforce porastú, vyberte si partnera, ktorý má dostatočnú znalosť a technické know-how, aby udržal tempo s rozvojom projektu a narastajúcou zložitosťou vašich požiadaviek.

Ak ste veľká spoločnosť, je vhodné, aby váš Salesforce partner mal skúsenosti s veľkými zákazníkmi, schopnosť plynule, flexibilne reagovať a mal skúsenosti a odborné znalosti pre správu a riadenie veľkých projektov.

Nasledujúce otázky vám pomôžu ohodnotiť potenciálneho predajcu (partnera):

 • Akú úroveň konzultanta v Salesforce dosiahol (registrovaný, strieborný, zlatý atď.)?
 • Koľko osôb zo spoločnosti je certifikovaných? Ktoré certifikácie vlastní?
 • Je schopný pokryť špecializáciu a technologické možnosti?
 • Má potenciálny predajca tiež pokročilé certifikácie (napr. Salesforce Certified Platform Developer II)?

4. Vízie a hodnoty partnera

Uistite sa, že vaše vízie a hodnoty sa zhodujú s víziami a hodnotami partnera. Verím, že skvelé obchodné partnerstvá pomáhajú vybudovať predovšetkým tieto zdieľané hodnoty: transparentnosť, kreativita a tímová práca. Dobrý partner je vždy pripravený poskytnúť podporu a pomoc, keď chcete rozšíriť svoje služby; dokonca je schopný pomôcť zvýšiť predaje, pretože predaj riešenia Salesforce by mal byť tímovou snahou, ktorá prináša prospech všetkým zúčastneným stranám. Podstatné je tiež svojmu partnerovi veriť. Spolupráca a vzťahy založené na dôvere sú najúčinnejšími faktormi, ktoré posúvajú procesy vpred. Správny partner vám môže pomôcť uzavrieť viac obchodov a vybudovať pevnejšie, dlhodobé vzťahy so zákazníkmi.

5. Recenzie a ohlasy klientov

Jedným z najlepších spôsobov, ako zaistiť úspešný vývoj svojho projektu, je preveriť doterajšie výsledky partnera. Neverte iba jeho vyhláseniam, chcite referencie. Spokojný zákazník ich vždy rád poskytne. Vy ste expertom vo svojom odbore a to, čo potrebujete a hľadáte, je partner, ktorý dokáže pretransformovať vaše obchodné požiadavky na funkčné riešenie. Čím viac skúseností partner v Salesforce má, tým diverzifikovanejšie je jeho klientske portfólio, a tým pádom disponuje väčšími skúsenosťami, ktoré môže ponúknuť pri riešení vašich potrieb alebo potrieb vašich zákazníkov. Zároveň toto umožňuje partnerovi vyvinúť najúčinnejšie, na mieru šité riešenie.

6. Kvalita verzus cena

Vy a váš partner by ste mali byť, takpovediac, z rovnakej ligy. Nemali by ste nikdy voliť medzi kvalitou a cenou – zaslúžite si oboje. Uistite sa, že váš potenciálny partner chápe význam kvality. Ideálnym prípadom je zdokumentovaný systém kvality práce a tím vyhradený pre oblasť kvality. Odporúčam, aby ste prenikli hlbšie a požiadali partnera, aby vám objasnil postupy vedúce k zabezpečeniu vysokej kvality dodávky.

Opýtajte sa potenciálneho predajcu na nasledujúce:

 • Ako zvláda dodávky v prostredí s viacerými predajcami?
 • Ako identifikuje možné odchýlky od dohodnutého rozsahu, termínu a rozpočtu?
 • Ako vyhodnocuje kvalitu svojej dodávky?
 • Má vyhradený tím k zabezpečovaniu kvality?
 • Má zavedenú metodiku zabezpečovania kvality?
 • Používa automatický prístup k zabezpečovaniu kvality?

Skutočne kvalitný partner môže pridať dodatočnú hodnotu širšou ponukou, ktorá doplní pôvodný projekt. V našom centre zameranom na Salesforce kompetencie vieme, že existuje veľa možností, ako zaistiť dodatočnú hodnotu pre existujúcich aj budúcich klientov, ktorí používajú Salesforce. Vytvorením viacerých integračných bodov medzi digitálnymi platformami a vďaka rastúcemu zoznamu produktov a riešeniu Salesforce sme schopní rozšíriť funkcionalitu a hodnotu týchto digitálnych platforiem. Služby rozširujúce platformu budú naďalej kritickou súčasťou ekosystému Salesforce ako pre veľké komplexné programy, tak pre konkrétne strategické rozširovanie funkcionality, a klientom pomôžu naplno využívať ich Salesforce riešenie.

7. Získajte viac znalostí

Ak chcete byť dobre informovaným zákazníkom, existuje mnoho voľne dostupných zdrojov, ktoré môžete preštudovať. Tisíce bezplatných demo videí sú na webových stránkach Salesforce.com a Salesforce.org, nájdete tu aj rôzne fóra, blogy a white papers. Získajte povedomie o tom, čo je možné.

Niektoré zdroje, ktoré odporúčam navštíviť:

Trailhead je najobľúbenejší bezplatný školiaci zdroj s viac než 150 jednotlivými modulmi, ktoré pokrývajú cez 40 rôznych „trás“. Sprievodca vás povedie po trase a predstaví vám konkrétne funkcie a prvky.

Dreamforce video channel na YouTube. Nájdete tu mnoho kľúčových myšlienok z Dreamforce (výročná akcia Salesforce). Jedná sa o skvelú príležitosť, ako sa učiť priamo od expertov, ktorí sa tejto udalosti zúčastnili.

Salesforce Success Community je hlavnou stránkou komunity Salesforce a miestom, kde nájdete mnoho zdrojov týkajúcich sa pomoci a školení, odpovedí na rôzne otázky atď.

Záver

CRM, najmä tak rozsiahle ako Salesforce, môže pomôcť alebo uškodiť tomu, ako sa vaša spoločnosť spája so svojimi zákazníkmi a ako s nimi spolupracuje. Využite dostupné zdroje a riaďte sa týmito  pravidlami pri hľadaní kvalifikovaného konzultanta v Salesforce a nasmerujte svoju firmu k úspechu s partnerom, ktorý dokáže fungovať ako nadstavba vášho tímu, realizovať vaše obchodné ciele a zaistiť vám úspech.

Neváhajte sa obrátiť na naše centrum zamerané na Salesforce kompetencie. Vďaka prístupu ku globálnej sieti spoločnosti Ness sme schopní dodať riešenia maximálne prispôsobené pre jednotlivých klientov, nech už pôsobia v akejkoľvek krajine na svete. Špecializujeme sa na architektúru, zavádzanie, prispôsobenie a začlenenie širokej škály produktov Salesforce a vieme využiť naše schopnosti v oblasti softvérového inžinierstva a kompletné portfólio Salesforce k podpore obchodných potrieb našich klientov. Viac informácií nájdete ZDE.

Valér Dunda, výkonný riaditeľ spoločnosti CassaCloud

Valér pracuje v spoločnosti CassaCloud patriacej teraz pod Ness Digital Engineering. CassaCloud, slovenská konzultačná spoločnosť so sídlom v Košiciach, má skúsenosti so zavádzaním Salesforce, jeho prispôsobením a začlenením služieb pre rôzne moduly Salesforce. Spoločnosť je konzultačným partnerom Salesforce v oblasti Salesforce Sales Cloud, Service Cloud, Community Cloud, CPQ a Pardot. CassaCloud je súčasťou jedinečného centra zameraného na Salesforce kompetencie.

Prečítajte si tiež

Prečítajte si tiež